Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologi väg 26/47 Månseryd-Mullsjö

Arkeologisk undersökning

Våren 2016 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning på tio platser längs väg 26/47. Dessa innefattade rester av förhistoriska boplatser, fossil åker, en järnframställningsplats och ett torp med anor från 1700-talet.

När resterna av torpet undersöktes visade det sig att det inte var ett torp utan ett gravfält från äldre järnåldern. Gravfältet undersöktes hösten 2016 och bestod bland annat av domarringar och en treudd. Utifrån fynd av fibulor, broscher av brons, kan gravfältet dateras till ca 400-talet e. Kr. Vid den här tiden var det vanligast med kremationsbegravningar. Resterna från gravbålet samlades ihop och grävdes ned i, eller i anslutning till, gravarna. I dessa hittades brända ben av människa, keramik, glaspärlor, föremål av brons och knivar av järn.

Sannolikt tillhörde gravfältet en gård som låg någon stans i närområdet och har kanske varit i bruk i två till tre generationer.

Sommaren och hösten 2016 undersökte Jönköpings läns museum ett gravfält från järnåldern i samband med Trafikverkets ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. Se film om utgrävningen här!