Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 40

Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende.

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång, och trafikmängden är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på 7,2 km

För att minska trafiken genom Eksjö samhälle pågår arbete med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om riksväg 40 utanför samhället. Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av riksväg 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger cirka 3 km söder om Eksjö, se karta ovan.

Pågående arbete

Vi arbetar nu för att hitta den mest lämpliga väglinjen inom beslutad korridor. Vi har enligt Väglagen 34 § rätt att få tillträde till fastigheter längs sträckan för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av väg.

Förberedande åtgärder och undersökningar genomförs på fastigheter inom beslutad korridor under 2020. Geotekniska undersökningar genomförs våren 2020. Trafikverket kommer att kontakta berörda fastighetsägare om förberedande åtgärder och undersökningar som påverkar din fastighet. 

Skador kommer naturligtvis att undvikas så långt som möjligt. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att undersökningarna avslutas.

Vid frågor, se kontakta oss längre upp på sidan.