Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 40

Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång, och genomfartstrafiken är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på ca 7 km

Nu pågår arbetet med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om riksväg 40 utanför samhället. Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av Rv 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger ca 3 km söder om Eksjö, se karta ovan.

Syftet med projektet är att:

  • Minska restiden och öka trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafiken. 
  • En bättre miljön för de som bor i Eksjö när genomfartstrafiken försvinner. 
  • Mindre andel tung trafik som passerar genom centrala Eksjö. 

Pågående arbete

Vi har avbrutit kontraktet med konsulten som arbetade med vägplanen. En ny konsult håller på att upphandlas och arbetet med vägplanen startar åter igen när den nya konsulten är på plats. Detta innebär att projektet är försenat och vi räknar med att starta upp arbetet igen med vägplanen under hösten 2021.

Du som är direkt berörd till exempel markägare kommer att bli kontaktad och få mer information när den nya konsulten är på plats.

Vid frågor, se kontakta oss längre upp på sidan.