Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 40

Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång, och genomfartstrafiken är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på ca 7 km

Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av väg 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger ca 3 km söder om Eksjö, se karta ovan.

Syftet med projektet är att:

  • Minska restiden och öka trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafiken. 
  • En bättre miljön för de som bor i Eksjö när genomfartstrafiken försvinner. 
  • Mindre andel tung trafik som passerar genom centrala Eksjö. 

Pågående arbete

Nu pågår arbetet med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om väg 40 utanför samhället. Under 2022 kommer vi bland annat att göra utredningar och fältundersökningar i området. Du som är direkt berörd kommer att bli kontaktad. 

Samråd planeras under hösten 2022.

Brev till fastighetsägare oktober 2021 (Pdf-fil, 260 kB)