Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Y:et - Jönköping, Nässjö & Värnamo, fjärrstyrning, ny anslutning i Båramo, nytt mötesspår i Hörle och hastighetshöjning.

Y:et är ett samlingsnamn för flera olika järnvägsprojekt som sammantaget bidrar till snabbare persontransporter, ökad kapacitet och säkerhet mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo. Namnet "Y:et" återspeglas lättast genom att titta på sidans karta.

Entreprenör för projektet är Eitech Engineering AB. 

Nässjö/Jönköping – Värnamo fjärrstyrning Y:et.

Idag styrs trafiken från tågledningscentralen i Malmö.

Detta har vi gjort:

 • Linjeblockering har bygts ut för ökad säkerhet.
 • Samtliga signalställverk har anpassats för fjärrblockering.
 • Mötesmöjlighet i Hörle och Båramo tillsammans med en mellanblocksignal på sträckan mellan Månsarp-Vaggeryd bidrar till ökad kapacitet och tåglägen.
 • Sträckan fjärrstyrs från tågledningscentralen i Malmö.
 • Nytt stomnät har nyetablerats på sträckan Jönköping-Vaggeryd

Båramo, ny anslutning i norr.

Detta har vi gjort:

 • Linjeplats Båramo har uppgraderats till driftplats och nytt mötesspår har byggts för att klara möte mellan längre tåg samtidigt.
 • Nytt mötesspår har byggts.
 • Nytt teknikhus har byggts.

Hörle nytt mötesspår.

Hörle är utformad med huvud-, sido- och lastspår i direkt anslutning till Hörle Wire. 

Detta har vi gjort:

 • Hörle är ny driftplats med mötesmöjliget, dock utan resandeutbyte.
 • Befintligt sidospår har uppdaterats till mötesspår.
 • Nytt teknikhus har anordnas.

Skillingaryd-Värnamo hastighetshöjning till 140 km/h.

22 plankorsningar finns på sträckan och idag har alla skydd som uppfyller kraven vid höjning av hastigheten.

Detta har vi gjort:

 • Ett stort antal plankorsningar har stängts och ersatts med parallellvägar fram till befintliga plankorsningar med skydd eller nya vägportar.
 • Hastigheteten har höjts till 140 km/h på de sträckor där det är möjligt.
 • Säkerheten har förbättrats i de plankorsningar som inte slopas.