Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, genom Jönköping och Huskvarna, åtgärdsvalsstudie

Trafikverket tillsammans med Jönköpings kommun genomför åtgärdsvalsstudien. Fokus ligger på E4 genom Jönköping och Huskvarna, en av Sveriges viktigaste vägar. Arbetet startade sommaren 2019 och skall vara klar hösten 2021.

En viktig uppgift är att säkra vägens funktion som en nationell och internationell väg samtidigt som den idag också har en viktig lokal funktion för att knyta ihop Jönköping och Huskvarna. Idag uppfattas vägen i ett stadsutvecklingsperspektiv alltmer som en barriär för att staden skall kunna växa på ett hållbart sätt.

Mål med åtgärdsvalsstudien

  • Ta fram en gemensam inriktning som pekar ut den långsiktiga funktionen för E4 och hur den kan samverka med en långsiktig stadsutveckling.
  • Föreslå åtgärder i kritiska punkter på vägnätet som kan minska störningar och öka förutsägbarheten avseende restider på E4 och i det kommunala vägnätet.
  • Föreslå åtgärder som ska minska vägarnas barriäreffekter.

Hur går vi vidare?

I november 2019 genomförde Trafikverket och Jönköpings kommun ett seminarium där vi beskrev ett nuläge kring infrastrukturen, trafiken samt stadsutveckling. Presentationen från seminariet hittar du här! Vi går nu vidare med att komplettera det underlag vi har. Nu arbetar vi med olika alternativa scenarier och trafikanalyser för att ta fram olika åtgärdsförslag som stödjer de mål vi har.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Läs mer här!