Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Trafikplats A6-Trafikplats Ljungarum, ett nytt körfält

Trafikverket bygger ett nytt körfält på E4 mellan trafikplats A6 och trafikplats Ljungarum. Vi gör det för att säkerställa E4:an funktion för både nationell, regional och kommunal trafik.

Vi bygger ett nytt körfält från trafikplats A6 till trafikplats Ryhov i södergående riktning och ett nytt körfält från trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum i södergående riktning. Arbetet med breddning pågår längs hela sträckan som beräknas vara klar hösten 2021.

Aktuellt

Arbetet med att bygga om E4 i Jönköping för att skapa ett säkrare och smidigare trafikflöde går in i sitt slutskede.

Vecka 35 blir arbetena färdiga mellan trafikplats A6-trafikplats Ryhov och trafiken kommer efter det kunna köra i tre körfält. På sträckan trafikplats Ryhov-trafikplats Ljungarum återstår arbeten med byte av mittbarriär till öppningsbara sektioner på en kort del av sträckan i höjd med Solåsen. Detta arbete beräknas vara färdigt andra halvan av september men trafiken kommer att kunna köra i tre körfält från Herkulesvägen och bortåt till trafikplats Ljungarum från och med vecka 35.

Arbetet med mittbarriären innebär att vi förbättrar bärigheten av vägrenen i den mittersta delen av E4 och bygger öppningsbara sektioner för räddningstjänst som kan användas vid olyckor och omledning.

Det nya körfältet skapar smidigare flöden där lokaltrafiken och den genomgående trafiken inte behöver blandas  i samma utsträckning som idag vilket minskar risken för upphinnandeolyckor och ökar trafiksäkerheten. Idag är det långa köer och risk för upphinnandeolyckor speciellt på eftermiddagarna. 

- Vi vädjar till trafikanterna att hålla avstånd, följa skyltning och visa hänsyn till de som arbetar ute på vägen. Var extra uppmärksam vid av- och påfarterna då de är kortare än normalt, säger Tobias Johansson, projektledare, Trafikverket.

Hur och när påverkas trafikanter och näringslivet i området?

Trafikanter påverkas under hela byggtiden. Hastigheten är sänkt till 70 km/tim och båda körfälten och vägrenar är lite smalare men ska vara öppna under byggtiden. Detta innebär en minskad framkomlighet och därför är det viktigt att trafikanterna följer skyltning och håller hastighet och avstånd. Om detta efterlevs bedömmer vi att trafiken kan flyta på. Vi har även en löpande dialog med blåljusmyndigheter som ambulans och polis.

Blir det stora störningar i och med minskad framkomlighet?

Det är köbildning redan i dagsläget under rusningstrafik, köerna kan förvärras eftersom det blir två smalare körfält under byggtiden. Följer trafikanterna den sänkta hastigheten och håller avstånd bedöms det att trafiken kan flyta på i och med den sänkta hastigheten till 70km/tim.

Detta är en nationell väg och en knutpunkt där både E4:an och väg 40 passerar. Det är ca 70 000 fordon per dygn, varierar en del beroende var på sträckan man befinner sig. Sträckan trafikeras av en övervägande andel lokal trafik.

Trafikplats A6 till trafikplats Ryhov

Det nya körfältet blir cirka 1 km långt och omfattar ett högkapacitetsräcke mot järnvägen och komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. 

Trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum

Det nya körfältet blir cirka 2 km långt och omfattar en komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. I arbetet ingår också påkörningsskydd vid bropelare under Herkulesvägen och Bangårdgatan.

Arbetet är ett samfinansieringsprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 55 miljoner kr där kommunen betalar hälften.