Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Trafikplats A6-Trafikplats Ljungarum, ett nytt körfält

Trafikverket bygger ett nytt körfält på E4 mellan trafikplats A6 och trafikplats Ljungarum. Vi gör det för att säkerställa E4:an funktion för både nationell, regional och kommunal trafik.

Vi bygger ett nytt körfält från trafikplats A6 till trafikplats Ryhov i södergående riktning och ett nytt körfält från trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum i södergående riktning.

Det nya körfältet skapar smidigare flöden där lokaltrafiken och den genomgående trafiken inte behöver blandas  i samma utsträckning som idag vilket minskar risken för upphinnandeolyckor och ökar trafiksäkerheten. Idag är det långa köer och risk för upphinnandeolyckor speciellt på eftermiddagarna. 

Arbetet pågår och beräknas vara klart hösten 2021

Nu har vi satt upp tillfälliga barriärer mellan trafiken och vägarbetarna för att säkerställa deras arbetsplats. Arbete pågår med nedpressning av torvområden vid Rocksjön och Herkulesvägen för att få en bra grund att bredda vägen på. Det innebär att entreprenören lägger grus och jord över torven närmast E4 i cirka 3-4 månader vid Rocksjön och cirka 2 månader vid Herkulesvägen. Arbetet med breddning pågår längs hela sträckan.

- Vi vädjar till trafikanterna att hålla avstånd, följa skyltning och visa hänsyn till de som arbetar ute på vägen. Var extra uppmärksam vid av- och påfarterna då de är kortare än normalt, säger Tobias Johansson, projektledare, Trafikverket.

Hur påverkas fotgängare och cyklister under byggtiden?

Måndagen den 8 februari stängs gång- och cykelporten mellan Ljungarum och Solåsen. Den går under E4 och förbinder ihop de båda områdena. Under tiden finns möjlighet att ta sig via Herkulesvägen och trafikplats Ryhov. Vi hoppas att ni har förståelse för att det kommer att ta längre tid att ta sig fram under den här tiden som arbetet pågår. 

Under tiden som gång- och cykelporten är stängd kommer Jönköpings energi att lägga ner fjärrvärme. Därefter börjat arbetet med att bredda bron över gång- och cykelporten. Det arbetet beräknas vara klart under april månad. 

Hur och när påverkas trafikanter och näringslivet i området?

Trafikanter påverkas under hela byggtiden. Näringslivet kommer troligtvis att påverkas i mindre omfattning då på- och avfarterna till och från E4:an alltid är öppna.

Hastigheten sänks till 70 km/tim och båda körfälten och vägrenar blir lite smalare men ska vara öppna under byggtiden. Detta innebär en minskad framkomlighet och därför är det viktigt att trafikanterna följer skyltning och håller hastighet och avstånd. Om detta efterlevs bedömmer vi att trafiken kan flyta på. Vi har även en löpande dialog med blåljusmyndigheter som ambulans och polis.

Blir det stora störningar i och med minskad framkomlighet?

Det är köbildning redan i dagsläget under rusningstrafik, köerna kan förvärras eftersom det blir två smalare körfält under byggtiden. Följer trafikanterna den sänkta hastigheten och håller avstånd bedöms det att trafiken kan flyta på i och med den sänkta hastigheten till 70km/tim.

Detta är en nationell väg och en knutpunkt där både E4:an och väg 40 passerar. Det är ca 70 000 fordon per dygn, varierar en del beroende var på sträckan man befinner sig. Sträckan trafikeras av en övervägande andel lokal trafik.

Trafikplats A6 till trafikplats Ryhov

Det nya körfältet blir cirka 1 km långt och omfattar ett högkapacitetsräcke mot järnvägen och komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. 

Trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum

Det nya körfältet blir cirka 2 km långt och omfattar en komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. I arbetet ingår också påkörningsskydd vid bropelare under Herkulesvägen och Bangårdgatan.

Arbetet är ett samfinansieringsprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 55 miljoner kr där kommunen betalar hälften.