Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En maskin/Railvac utför provgropar med hjälp av vakuumsug. Foto: Railcare

En maskin/Railvac utför provgropar med hjälp av vakuumsug. Foto: Railcare

Jönköpingsbanan, Mullsjö-Jönköping, spår- och rälsbyte

Vi kommer att utföra spår- och rälsbyte på Jönköpingsbanan mellan Mullsjö-Jönköping under 2020. Vi gör det för att höja standarden på spåret och på så sätt höja driftsäkerheten.

Under 2020 utförs rälsbyte mellan Mullsjö-Bankeryd och på Jönköping C samt spårbyte mellan Bankeryd - Jönköping. Sträckan är i behov av underhåll, och därför gör vi nu detta arbetet på sträckan.

Målet med spår- och rälsbytet är att höja spårets tekniska standard och därmed höja säkerheten och minska underhållet. Spårbytet innebär att vi byter räls, slipers och renar ballast (grus och sten under järnvägsspåren).

Järnvägssträckan Mullsjö-Jönköping trafikeras av både regional- och godståg. Detta innebär att persontrafiken periodvis ersätts med bussar och att godstrafiken periodvis leds om på andra banor.

Rälsbyte Mullsjö-Bankeryd och på Jönköping C, spår 2

Rälsbytet mellan Mullsjö-Bankeryd blir klart vecka 40 och rälsbytet på Jönköping C sker på helgen i vecka 39. Det mesta av arbetet sker dagtid. 

Påverkan resenär

  • Under vecka 35-40 ersätts tågtrafiken på sträckan Mullsjö-Bankeryd med buss.

Spårbyte Bankeryd-Jönköping Informationsblad till boende

  • Vecka 41-43 byter vi räls, slipers och renar ballasten (grus och sten under järnvägsspåren).

Påverkan resenär

  • Under vecka 41-43 ersätts tågtrafiken på sträckan Bankeryd-Jönköping med buss.

För exakta tider och hållplatser hänvisar vi till de tågbolag som trafikerar sträckan.

Påverkan boende

Boende i Trånghalla kan påverkars extra mycket i form av buller under en kortare period.