Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik

Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det gör vi genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Längs med sträckan finns ett 100-tal plankorsningar var av många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att i vissa fall bygga ersättningsvägar. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring.

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till lantmäteriförrättning. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas av Lantmäteriet i samband med att man beslutar om upphävande av överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ.

Bakgrund

Under 2018 genomfördes ett projekt för att höja kapaciteten på järnvägen mellan Nässjö och Vaggeryd, så kallad fjärrstyrning. I samband med en sådan åtgärd ska en omprövning av plankorsningarna på sträckan göras.