Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/40/47, Trafikplats Hedenstorp, kapacitetsförstärkning

I oktober 2018 startade ombyggnaden av Trafikplats Hedenstorp för att öka kapaciteten, minska köerna på väg 40 och väg 26 och för att få en bättre anslutning till verksamhetsområdena i Hedenstorp.

Utbyggnaden innebär en så kallad fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Vi ska också bredda väg 26/47/195 i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.

Trafikverket förbereder även byggandet av en kommunal gata mellan områdena väster och öster om väg 26 genom att bygga en bro strax norr om trafikplatsen.

Se karta här!

Informationsbrev till företag och boende i närheten av projektet!

Om projektet

Projektet drivs i samarbete med Jönköpings kommun som finansierar brokonstruktionen. Har du frågor om aktuella detaljplaner och framtida exploatering i området kontakta Jönköpings kommun.

Entreprenör för utbyggnaden är SVEVIA.