Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister på cykelbana. Foto: Mikael Damkier, Mostphotos

Väg 133, Gripenbergs tätort, gång- och cykelväg

Vi vill skapa en trafiksäker miljö i tätorten Gripenberg genom att bygga nya och bättre gång- och cykelvägar.

Vi har utrett vilka åtgärder som kan utföras för att skapa en så säker miljö som möjligt för oskyddade trafikanter att nå de viktigaste målpunkterna (skolan, idrottsplatsen och livsmedelsbutiken) i Gripenberg.

Projektet är ett samarbete med Tranås kommun. Utöver åtgärder som ingår i vägplanen planerar Tranås kommun att anpassa det kommunala vägnätet för att ge bättre förutsättningar att röra sig på ett säkert sätt inom tätorten. Planerade åtgärder är:

Trafikverket (ingår i vägplanen)

  • Ny gång- och cykelväg längs Jönköpingsvägen, från väg 982 i söder till Månstorpsvägen i norr.
  • Ny gång- och cykelväg längs Månstorpsvägen mellan Jönköpingsvägen och Stationsvägen.
  • Upprustning av övergångsstället i korsning Månstorpsvägen/Jönköpingsvägen.
  • Tillgänglighetsanpassade busshållplatser vid korsningen Jönköpingsvägen/Månstorpsvägen.
  • Säkrare och tydligare utformning av korsningen Månstorpsvägen/Stationsvägen.

Tranås kommun

  • Sänkt hastighet på Jönköpingsvägen och Stationsvägen/Månstorpsvägen.
  • Ny gång- och cykelväg i Klövervägens förlängning till skolan byggdes under hösten 2019.
  • Ny gång- och cykelväg för att förbinda Trafikverkets nya gång- och cykelväg med Klövervägen, kommer att byggas när Trafikverkets del är klar.
  • Ny gång- och cykelväg längs Månstorpsvägen väster om Stationsvägen kommer att byggas när Trafikverkets del är klar.
  • Ny gång- och cykelväg mellan Gjuterivägen och livsmedelsbutiken vid väg 133 byggdes under hösten 2019.