Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 195 och 1819, i Habo, delen Bränningeleden, ombyggnad av cirkulationsplatser

Habo kommun bygger en ny stadsdel i Kärnekulla, Habo. Därför anpassar vi cirkulationsplatserna vid Sjogarp och Kråkerydsvägen så att de får en väg in till området. Vi bygger även en gång- och cykelport.

Nu har arbetet dragit igång med att skapar säkra anslutningar till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Aktuellt

Ny tid för omledning av Bränningeleden är 9 augusti-30 november 2021.

Den 18 juni-30 november 2021 leder vi om en del av gång- och cykelvägen längs Bränningeleden, följ skyltning.

Vi har stängt busshållplatsen Sjogarp på Bränningeleden och hänvisar till Bagaregatan detta gäller för linjerna 113 och 114 gå in på www.JLT.se för mer information. Arbetet med en ny anslutningsväg från Sjogarpsrondellen och Kråkerydsrondellen in till det nya området Kärnekulla har startat.

Från den 9 augusti stänger vi av Bränningeleden mellan Sjogarpsrondellen och Kråkerydsrondellen och trafiken leds om via det nya området Kärnekulla. Vi startar arbetet med schakt för gång- och cykelväg under Bränningeleden in till Kärnekulla.

Vi kommer också att bredda väg 195 söder om Sjogarpsrondellen vilket innebär sänkt hastighet genom rondellen.

Arbetet startade i början på juni med att bygga en ny anslutning i Sjogarpsrondellen och anpassa anslutningen från Kråkerydsrondellen in till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Det blir sänkt hastighet vid Kråkerydsrondellen, på väg 195 och vid Sjogarpsrondellen. Då vi behöver sätta upp en barriär mellan trafiken och de som arbetar i projektet. Detta för att säkerställa arbetsmiljön och för att få utrymme att arbeta på.

Mellan den 9 augusti och 30 november 2021 stänger vi Bränningeleden mellan Sjogarpsrondellen och Kråkerydsrondellen och leder om trafiken. Under tiden bygger vi bland annat en säker gång- och cykelanslutning till den nya stadsdelen Kärnekulla och anpassar två busshållplatser på Bränningeleden.  

Påverkan på trafiken

Under tiden vi stänger Bränningeleden leds trafiken genom Kärnekulla. Omledningsvägen kommer att användas av både trafikanter och byggtrafik. Var uppmärksam och planera för att det kan ta längre tid att ta sig fram. Det finns även risk för köbildning morgon och kväll då det är mer trafik.

Påverkan för kollektivtrafiken

För resor med kollektivtrafiken hänvisar vi till Jönköpings länstrafik (JLT) vid ändrade turtider och hållplatslägen.

Vi vädjar till trafikanterna att hålla avstånd, följa skyltning och visa hänsyn till de som arbetar vid vägen. När projektet är klart kommer framkomligheten och trafiksäkerheten höjas in till Kärnekulla.

Trafikverket ansvarar för att bygga om vägen men projektet finansieras helt av Habo kommun.