Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En av cirkulationsplatserna som ska byggas om. En snöbeklädd cirkulationsplats med fem grå cirka fem meter höga pelare. Foto: Martin Von Porat, Norconsult AB

Väg 195 och 1819, i Habo, delen Bränningeleden, ombyggnad av cirkulationsplatser

Kommunen har planer på att bygga en ny stadsdel i Kärnekulla, Habo. Därför planerar vi att anpassa cirkulationsplatserna vid Sjogarp och Kråkerydsvägen så att de får en väg in till området. Vi bygger även en gång- och cykelport.

Habo kommun planerar för att bygga en ny stadsdel i området Kärnekulla 1:4 i Habo, väster om väg 195 och söder om Bränningeleden (väg 1819). Området är tänkt att innehålla flerbostadshus, handel och kommunal verksamhet. För att trafiken ska kunna komma in till området måste vi bygga om intilliggande statliga vägar och cirkulationsplatser. Därför planerar vi att göra en femte anslutning till cirkulationsplatsen vid Sjogarp (väg 195/Bränningeleden), en fjärde anslutning till cirkulationsplatsen på Bränningeleden (Bränningeleden/Kråkerydsvägen) och ett högersvängsfält på Bränningeleden. Vi anpassar även de befintliga vägarna till de nya anslutningarna.

För att gående och cyklister ska kunna ta sig till Kärnekullaområdet på ett trafiksäkert sätt planerar vi att bygga en gång- och cykelport under väg 1819. I samband med det flyttar vi även två busshållplatser och anpassar dem till gång- och cykelportens placering och utformning.

Trafikverket ansvarar för att bygga om vägen men projektet finansieras helt av Habo kommun.