Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, 2+2 väg

Vi planerar för en ny 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vi hade ett första samråd våren 2021 där vi presenterade samrådsunderlaget inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Förfrågan gällande beslut om betydande miljöpåverkan är inskickad till Länsstyrelsen i Jönköpings län. När vi har fått beslutet planerar vi för ytterligare ett samråd i slutet på november 2021. Du kommer då att få möjlighet att lämna synpunkter på vägens utformning.

Aktuellt

Fältundersökningar planeras att genomföras längs sträckan mellan 1-5 november 2021.
Arbetet sker totalt under 4 nätter mellan kl 20-05.

En natt per delsträcka stängs för trafik (Hedenstorp-Klämmestorp, Klämmestorp-Månseryd för norrgående trafik), (Månseryd -Klämmestorp, Klämmestorp-Hedenstorp för södergående trafik).