Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, mötesfri väg

Vi planerar för en ny 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Väg 26/47 är viktig nationellt men också regionalt då den flitigt används av pendlare mellan Habo/Mullsjö och Jönköping. Idag är den berörda sträckan en 7 km lång 2+1 väg där det under rusningstrafik lätt blir köer. Vi planerar att bygga ut vägen till genomgående 2+2 väg mellan trafikplats Hedenstorp och trafikplats Månseryd. Vi planerar även att bygga om trafikplatsen vid Åsens gård samt bygga en ny trafikplats i närheten av Klämmestorp. Detta för öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten för trafikanter.

 

Aktuellt

Vi planerar för ett första samråd under mars/april 2021 där vi presenterar samrådsunderlaget inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det betyder att du har möjlighet att lämna synpunkter och ge oss information om förutsättningarna i utredningsområdet.

Ett mer detaljerat underlag kommer att presenteras vid ett senare samråd runt sommaren 2021 då du också kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Under våren 2021 planerar vi att fortsätta genomföra fältundersökningar längs sträckan.