Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, mötesfri väg

Vi planerar för en ny 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Ett första samrådet pågick våren 2021 där vi presenterade samrådsunderlaget inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det betyder att du hade möjlighet att lämna synpunkter och ge oss information om förutsättningarna i utredningsområdet.

Nu tar vi till oss av de inkomna synpunkterna och presentera ett mer detaljerat underlag vid ett senare samråd hösten 2021 då du också kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Under sommaren 2021 fortsätter vi att genomföra fältundersökningar längs sträckan.