Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Väg 26 är en nationell väg som sträcker sig mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Väg 47 är en viktig koppling mellan Oskarshamn och Trollhättan. Sträckan är också en del av en viktig pendlingsväg mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping.

Vägen är idag inte mötesseparerad och längs sträckan finns flera korsningar och anslutningar. Detta gör att risken för olyckor är stor och framkomligheten är låg speciellt när det är mycket trafik.

Vi planerar att bygga om vägen till en mötesseparerad 2+1-väg. Korsningar ses över och åtgärder för att minska viltolyckor ska utredas. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.