Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på vårt samrådsunderlag.

Samrådsunderlaget utgör det första steget i vägplaneringsprocessen och är huvudsakligen ett program och en inventeringsfas där förutsättningar, problem och åtgärdsförslag redovisas. Samrådsunderlaget ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet anses medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med planering av sträckan. Samrådet genomförs helt digitalt för att motverka spridning av covid-19. Det innebär att vi inte har fysiska allmänna samrådsmöte.

Lämna dina synpunkter så här:

  • Du kan lämna synpunkter i formuläret längre upp på denna sidan.
  • Aternativt väljer du att lämna synpunkter i den interaktiva kartan i den röda rutan längre ned på sidan.
  • Det går även bra att skriva brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge, senast den 13 december 2020. Om du lämnar dina synpunkter via brev ska du  ange ärendenummer TRV 2020/115558.