Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 27, förbifart Bor, mötesfri väg

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendlingen.

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vägen blir mötesfri med ett mitträcke och hastigheten blir 100 km/h. Vi tycker att det är viktigt att framkomligheten och trafiksäkerheten blir bättre och att tryggheten och miljön för de boende i Bor ökar. Vi vill också anpassa nya vägen till befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Bakgrund

Vägen går i dag genom Bor och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Samhället Bor ligger i Värnamo kommun och har ca 1 400 invånare. Vägen genom samhället består bland annat av en ca 400m lång 30-zon och trafikmängden är ca 6 700 fordon/dygn, varav 10-15 % är tung trafik. Den nya vägen blir en mötesfri väg med mitträcke.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att färdigställa och justera vägplanen efter de synpunkterna som kom in under samrådstiden. 

Sommaren 2019 genomfördes en fördjupad fladdermusinventering av de olika arterna som har upptäckts utmed nya sträckan. Det här innebär att granskningshandlingen färdigställs våren 2021. Miljökonsekvensbeskrivningen skickas in för godkännande till länsstyrelsen vintern 2020/2021.