Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 27, förbifart Bor, mötesfri väg

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.

Ny väg

Vägen blir mötesfri med mitträcke och en hastigheten på 100 km/h. Vi tycker att det är viktigt att framkomligheten och trafiksäkerheten blir bättre och att tryggheten och miljön för de boende i Bor ökar. Vi vill också anpassa nya vägen till befintliga natur- och kulturmiljövärden. Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendlingen

Vad händer nu?

Vi planerar att skicka planen för fastställelse november 2021. Under tiden arbetar vi med att ta fram ett förfrågningsunderlag för entreprenadskedet.