Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Smal asfalterad väg som svänger till vänster. Till höger syns en sjö. Foto: Waleed Hasan

Väg 744, Rörvik, gång- och cykelväg längs Allgunnen

Vi bygger en gång- och cykelväg utmed väg 744 i Rörvik längs Allgunnen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan dessutom leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Vi bygger nu en gång- och cykelväg längs väg 744/Storgatan i Rörvik. Den kommer att bli 2,5–3 meter bred och kommer att börja vid korsningen väg 744/Strandgatan och sluta vid badplatsen cirka 600 meter norrut. Vi kommer också att flytta belysningsstolparna på sträckan för att anpassa belysningen till gång- och cykelvägen.

Sävsjö kommun har beslutat att prioritera detta projekt och står för finansieringen.