Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över en smal alsfalterad vägbro över järnväg med dubbelspår. Foto: Örjan Sjölund

Väg 871, Skrapstad, byte av vägbro över Södra stambanan

Vi planerar att ersätta vägbron över järnvägen i Skrapstad utanför Sävsjö med en gång- och cykelbro. Det gör vi för att bron har uppnått sin tekniska livslängd.

Vägbron över järnvägen i Skrapstad utanför Sävsjö har uppnått sin tekniska livslängd, och vi planerar därför att byta ut den. Den nya bron blir en gång- och cykelbro, eftersom det är huvudsakligen sådan trafik som i dag trafikerar bron och det inte finns något behov av en vägbro.

Vi monterar gång- och cykelbron bredvid järnvägen och lyfter eller skjuter den sedan på plats. Det gör vi för att begränsa tiden vi behöver stänga av trafiken på järnvägen.

Tidsplan

  • Mars–augusti 2021: Planering.
  • November 2021–våren 2021: Entreprenören planerar och förbereder arbetet.
  • Sista veckan i mars 2022: Vi river den gamla bron.
  • I början av juni 2022: Gång- och cykelbron lyfts eller skjuts på plats.
  • September 2022: Gång- och cykelbron öppnas för trafik.