Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister och gående en regnig eftermiddag

Väg 959, Anneberg tätort, gång- och cykelåtgärder

Vi planerar att bygga nya gångpassager och bredda gångbanan för gång- och cykeltrafik mellan Flexator och Vallgatan i Anneberg. Det ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar för att bygga nya gångpassager och bredda gångbanan för gång- och cykeltrafik  i Anneberg tätort, mellan Flexator och Vallgatan.

Genom Anneberg finns sedan tidigare ett antal hastighetsdämpande åtgärder och gångpassager. Genom att vi bygger ytterligare tre gångpassager på väg 959 får de oskyddade trafikanterna fler alternativ till att passera väg 959 på ett trafiksäkert sätt.

Vi kommer att bredda gångbanan på södra sidan för att gående och cyklister ska kunna ta sig från Flexator i norr till gångpassagen vid Vallgatan. Gångbanan breddas från dagens cirka 1,5 meter till cirka 3 meter, samtidigt som vägbanan smalnas av med motsvarande bredd. Det innebär att vi inte tar något nytt vägområde i anspråk och vi behöver därför inte upprätta någon vägplan.

Vi kommer att bredda gångbanan och bygga gångpassagerna i samband med att vi lägger ny beläggning på väg 959 under 2019.