Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på tåg som trafikerar sträckan.

Värnamo-Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet.

Målet med projektet är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Idag är järnvägen enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Terminalerna Torsvik och Båramo skulle med elektrifierade spår spela en viktig roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg till järnväg. Stora investeringar i form av mötesspår, fjärrblockering och spårbyte har genomförts på södra delen av sträckan.

Objektet omfattar:

  • elektrifiering av banan mellan Nässjö–Vaggeryd-Värnamo.
  • elektrifiering av banan mellan Vaggeryd–Byarum.
  • ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer.
  • bullerskyddsåtgärder.
  • trädsäkring.
  • ny väg förbi Tenhult.
  • mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult.


Objektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Även elektrifieringen medför positiva effekter för den ekologiska hållbarheten.

Den nya järnvägssträckan innebär dock risk för intrångseffekter på närliggande naturreservat och riksintressen och kan eventuellt påverka biologisk mångfald, vilket kan vara negativt för den ekologiska hållbarheten.

Objektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar på Södra stambanan, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.