Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Tillsammans med regionförbund och andra representanter har Trafikverket tittat på möjliga förbättringar för transporter på stråken Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik. Arbetet gjordes i en så kallade åtgärdsvalsstudie.

Det är för låg kvalitet på järnvägen – både på Tjustbanan mellan Västervik och Linköping och på Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping. Det finns brister i trafiksäkerheten på både väg 23/34 och väg 35. Trafikverket Region Syd och Region Öst tittar tillsammans med Regionförbundet i Östergötlands och Kalmar län på möjliga problemlösningar. Representanter från Infrastrukturkansliet, kollektivtrafikmyndigheterna i Östergötlands och Kalmar län och kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Västervik och Oskarshamn tar del av arbetet.

Persontrafik

Pendling till och från arbetet är för många en del av vardagen. Restiderna i områdena mellan Västervik-Linköping och Kalmar-Linköping är relativt långa, oavsett om resorna sker med kollektivtrafik eller bil. Det är inte många som reser med kollektivtrafiken när de pendlar i kommunerna i Kalmar län – många kör eller åker istället bil till och från jobbet, även när avståndet är mindre än fem kilometer. Undantaget är Kalmar kommun där fler än hälften av dessa korta resor sker med cykel eller till fots.

Godstrafik

Gods transporteras i huvudsak på vägarna i området Linköping-Västervik-Kalmar. Enbart i Boxholms, Emmaboda och till viss del Norrköpings kommun transporteras gods i större omfattning på järnvägen. En stor del av allt gods fraktas från eller till olika platser i Småland, Skåne eller Blekinge.

Åtgärdsvalsstudie för stråket Kalmar/Västervik - Linköping

Det område vi tittade på i åtgärdsvalsstudien avgränsas i norr av Linköping och i söder av Västervik. Det vi studerade var:

  • Väg 35 inklusive E22 mellan Västervik och Gamleby samt anslutande stråk. På vägen mellan Linköping och Åtvidaberg går mellan 3500 och 6900 fordon per dygn. Söder om Åtvidaberg är motsvarande siffror mellan 1300 och 2300 fordon per dygn. Mängden tung trafik är relativt liten på hela sträckan, från Linköping till Västervik.
  • Väg 23/34 samt anslutande stråk. Vägen mellan Linköping och Rimforsa trafikeras varje dygn av upp emot 7000 fordon, ungefär 10 procent av dessa är så kallad tung trafik. Trafikflödena på väg 23/34 varierar; på delar av sträckan mellan Ålem och Högsby är trafikflödet ungefär 1200 fordon per dygn.
  • Järnvägen mellan Linköping och Kalmar, den så kallade Stångådalsbanan, samt anslutande stråk. Tågen på Stångådalsbanan stannar längs sträckan på stationer i Linköping, Rimforsa, Kisa, Vimmerby, Hultsfred, Berga, Högsby, Blomstermåla och i Kalmar.
  • Järnvägen mellan Västervik och Linköping, den så kallade Tjustbanan, samt anslutande stråk. Tågen på Tjustbanan stannar längs sträckan på stationer i Linköping, Åtvidaberg, Falerum, Överum, Gamleby och i Västervik.

Åtgärdsvalsstudie, del 1 (pdf-fil, 15 MB, öppnas i nytt fönster)
Åtgärdsvalsstudie, del 2 (pdf-fil, 15 MB, öppnas i nytt fönster)
Åtgärdsvalsstudie, del 3 (pdf-fil, 15 MB, öppnas i nytt fönster)

Problem eller brister

Väg: Trafiksäkerhet på väg 35: Vägen är delvis av låg standard. Viltolyckor är vanligt förekommande. Sträckan vid länsgränsen anses vara mest problematisk.
Låg trafiksäkerhet på väg 23/34 vilket ger längre restider. Det finns avsnitt på vägen där det är svårt för lastbilar att mötas, vilket försämrar både framkomlighet och trafiksäkerhet.

Järnväg: Oelektrifierad och enkelspårig järnväg med manuell trafikledning – så ser det ut idag på Stångådalsbanan. Vid eventuella störningar tar det därför lång tid innan järnvägen är återställd och redo för trafik. Möjligheterna att köra om långsammare tåg, att mötas eller att köra in på en station samtidigt är begränsade. Det är med andra ord svårt att utöka tågtrafiken, eftersom banan inte räcker till för mer trafik. Järnvägen mellan Västervik och Linköping är oelektrifierad, enkelspårig och erbjuder endast ett begränsat antal mötesplatser. Störningar i tågtrafiken är i dag inte ovanligt. Flera av stationsområdena är slitna, omoderna och har begränsad tillgänglighet.