Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22 och väg 34, Kalmar–Västervik, ombyggnad av korsning vid Ålemkrysset

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar på E22 i Ålem. Genom att bygga om ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på E22. Byggstart planeras till 2020.

I Mönsterås kommun ligger Ålemkrysset som idag är en fyrvägkorsning med vägarna E22, Rv 34 och Lv 602 (Pataholmsvägen). Korsningen är olycksdrabbad och det har hänt flera incidenter i korsningen. För att öka trafiksäkerheten i korsningen planerar vi att bygga om den till två T-vägskorsningar, samt underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.

Vad händer nu?

I arbetet med att ta fram en vägplan har vi nu tagit fram ett samrådsunderlag som vi ställer ut mellan 16 augusti-6 september 2018, annonsen i sin helhet går att läsa längre ner på denna sidan. Våren 2019 planerar vi att arbetet med vägplanen ska vara klart. Handlingarna finns att läsa under fliken Dokument.