Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22 och väg 34, Kalmar–Västervik, ombyggnad av korsning vid Ålemkrysset

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar på E22 i Ålem. Genom att bygga om ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på E22. Byggstart planeras till 2020.

I Mönsterås kommun ligger Ålemkrysset som idag är en fyrvägkorsning med vägarna E22, Rv 34 och Lv 602 (Pataholmsvägen). Korsningen är olycksdrabbad och det har hänt flera incidenter i korsningen. För att öka trafiksäkerheten i korsningen planerar vi att bygga om den till två T-vägskorsningar, samt underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.

Vad händer nu?

I arbetet med att ta fram en vägplan har ett samrådsunderlag tagits fram. Detta var utställt mellan 16 augusti-6 september 2018, eventuella synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast 16 september 2018. Vi planerar att arbetet med vägplanen ska vara klar våren 2019. Handlingarna finns att läsa under fliken Dokument.