Underhållsarbete stärker Ölandsbron - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på ölandsbron

Foto: Kerstin Ericsson

Underhållsarbete stärker Ölandsbron

Ölandsbron är en viktig livsnerv för pendlare, turister, besökare och näringsliv. Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten, bland annat under de kommande tre åren.

Vi älskar Ölandsbron - vi har underhållt bron under våren och nu tar vi en sommarpaus

Ölandsbron är en viktig del av mångas vardagliga liv. Under 2018 och 2019 stärker Trafikverket brons livslängd så att du kan resa smidigt och säkert mellan Öland och fastlandet.

Vi underhåller Ölandsbron igen från 20 augusti till 21 september 2018. Arbetet innebär att vi förbättrar kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning. För att vi ska kunna utföra arbetet och skapa en säker miljö kommer vi att stänga av körfält och sänka hastigheten.

Trafikregler på bron från 20 augusti till 21 september 
Enbart ett körfält i vardera riktning är öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är körförbud för långsamtgående fordon mellan klockan 06-09 och 15-18. Fordon som är bredare än 3.5 meter kommer inte kunna komma fram i körfälten. Restriktionerna har införts för att motverka köbildning under arbetets gång.

Vi vill underlätta din resa

Vi gör allt för att ta hänsyn till trafiken i så stor utsträckning som möjligt. Varje dygn passerar 18 600 fordon bron. För att underlätta pendling finns det ett tillfälligt körfält som är prioriterat för linjebusstrafiken. Din resa kan därför bli smidigare och snabbare om du reser kollektivt. Färre fordon som kör över bron innebär mindre risk för trafikstörningar.

Vi pausar arbetet - för din framkomlighet

Den första delen av underhållsarbetet pågår fram till 15 juni 2018. Vi påbörjar arbetet igen 20 augusti och underhåller bron fram till 21 september. Med tanke på den stora mängd resenärer som reser till och från Öland under sommaren tar vi särskild hänsyn till veckorna 25-33 och Skördefesten vecka 39. Då utförs inget underhållsarbete - på så sätt underlättar vi transporter och resor till och från Öland under de perioder på året då det är som mest trafik. Trafiken kommer att gå som vanligt, i dubbla körfält, när vi pausar arbetet.

 Infoblad om arbetet på Ölandsbron

We will carry out maintenance work on the Öland bridge from March 19 to June 15, 2018. The work means that we undertake repairs of edge beams, bridge insulation and cathodic protection. In order for us to carry out the actions and create a safe environment, we need to turn off lanes and reduce the speed. Only one lane in either direction will be open at the speed 70 kilometers per hour. To facilitate commuting over the bridge, a lane will be prioritized for buss traffic. This means that it becomes smoother and faster to cross the bridge by traveling collectively. We will not do any work during the summer weeks, week 25 to 33 and during the harvest festival week 39.  

 18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. Det innebär starkt slitage på bron genom ständigt nötande samtidigt som hav och vindar påverkar brons konstruktion och livslängd. Underhållsarbetet som utförs mellan 2017 till 2019 är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust.

– Underhållsarbetena på Ölandsbron ska säkerställa brons livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Johan Wesley, projektledare för underhållsarbetet.

Trafikverket har utsett entreprenören Svevia att utföra underhållsarbeten på bron. Allt underhållsarbete utförs i en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören både projekterar och utför arbetet.

Vi älskar Ölandsbron

Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, nu och i framtiden. Vi vill bevara bron och därmed ge resenärer, trafikanter och godstrafik ett smidigt, tryggt och säkert sätt att ta sig till och från Öland. Därför gör vi periodvis planerat underhållsarbete av bron. Det är både tids- och kostnadseffektivt att underhålla och renovera den befintliga Ölandsbron jämfört med att till exempel bygga en ny bro.

Under de kommande tre åren kommer Trafikverket göra följande underhållsarbeten på Ölandsbron:

  • byta ut samtliga rörliga lager.
  • byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
  • reparera kantbalken på högbrodelen.
  • utföra betongreparationer.

Redan nu förbereder vi också för framtidens renoveringar och reparationer. 2025–2029 kommer vi troligtvis att arbeta vidare med tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

– Vi är måna om att trafikanter, resenärer och godstrafik ska kunna komma fram så smidigt som möjligt och tar särskilt hänsyn till veckorna 25-33 och tiden för Skördefesten. Under de tiderna gör vi inget planerat underhållsarbete alls eftersom väldigt många normalt reser till och från Öland under just dessa perioder, säger projektledare Johan Wesley.

Med underhållsarbete skapar Trafikverket goda förutsättningar för dagens och framtidens näringsliv, turistnäring och boende på Öland med smidig pendling till och från fastlandet.