Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på ölandsbron

Foto: Kerstin Ericsson

Underhållsarbete stärker Ölandsbron

Ölandsbron är en viktig livsnerv för pendlare, turister, besökare och näringsliv. Under 2019 stärker vi brons livslängd så att du kan resa smidigt och säkert mellan Öland och fastlandet.

Vi har under 2017 och 2018 utfört underhållsarbete på Ölandsbron. Och 2019 fortsätter arbetet för att förlänga brons livslängd och skapa en fortsatt trygg och smidig resa för både öbor och besökare.

Årets underhållsarbeten på Ölandsbron pågår från 18 mars till 17 juni 2019. Då inleds den tredje etappen i arbetet på högbrodelen där den norra sidan av bron ska få samma behandling som genomförts på andra delar av bron under tidigare etapper. Tidigare har brons kantbalkar samt räcken bytts och under hösten 2018 förbättrades brons isolering och beläggning.

Så påverkas trafiken

Arbetet innebär att vi förbättrar brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning. För att vi ska kunna göra detta och samtidigt skapa en säker miljö stänger vi av körfält och sänker hastigheten. Enbart ett körfält kommer vara öppet i vardera riktning, med hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen.

För att motverka köbildning under dygnets största pendlartider kommer det vara körförbud för långsamtgående fordon mellan klockan 6-9 och klockan 15-18.

Busskörfält underlättar pendling över bron

Ölandsbron är en viktig del av mångas vardag. För att underlätta pendling över bron kommer det från 18 mars finnas ett körfält som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir alltså smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt.

Vi säkrar Ölandsbrons livslängd

18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. Det innebär starkt slitage på bron genom ständigt nötande samtidigt som hav och vindar påverkar brons konstruktion och livslängd. Underhållsarbetet som utförs mellan 2017 till 2019 är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust.

– Underhållsarbetena på Ölandsbron ska säkerställa brons livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Johan Wesley, projektledare för underhållsarbetet.

Det här innebär Trafikverkets underhållsarbeten på Ölandsbron:

  • byta ut samtliga rörliga lager.
  • byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
  • reparera kantbalken på högbrodelen.
  • utföra betongreparationer.

Och redan nu förbereder vi också för framtidens renoveringar och reparationer. 2025–2029 kommer vi troligtvis att arbeta vidare med tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

Trafikverket har utsett entreprenören Svevia att utföra underhållsarbeten på bron. Allt underhållsarbete utförs i en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören både projekterar och utför arbetet.

Vi älskar Ölandsbron

Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, nu och i framtiden. Vi vill bevara bron och därmed ge resenärer, trafikanter och godstrafik ett smidigt, tryggt och säkert sätt att ta sig till och från Öland. Därför gör vi periodvis planerat underhållsarbete av bron. Det är både tids- och kostnadseffektivt att underhålla och renovera den befintliga Ölandsbron jämfört med att till exempel bygga en ny bro.