Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på ölandsbron

Underhållsarbete stärker Ölandsbron

Ölandsbron är en viktig livsnerv för pendlare, turister, besökare och näringsliv. Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten, bland annat under de kommande tre åren.

18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. Det innebär starkt slitage på bron genom ständigt nötande samtidigt som hav och vindar påverkar brons konstruktion och livslängd. Underhållsarbetet som utförs mellan 2017 till 2019 är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust.

– Underhållsarbetena på Ölandsbron ska säkerställa brons livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Johan Wesley, projektledare för underhållsarbetet.

Trafikverket har utsett entreprenören Svevia att utföra underhållsarbeten på bron. Allt underhållsarbete utförs i en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören både projekterar och utför arbetet.

Vi älskar Ölandsbron

Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, nu och i framtiden. Vi vill bevara bron och därmed ge resenärer, trafikanter och godstrafik ett smidigt, tryggt och säkert sätt att ta sig till och från Öland. Därför gör vi periodvis planerat underhållsarbete av bron. Det är både tids- och kostnadseffektivt att underhålla och renovera den befintliga Ölandsbron jämfört med att till exempel bygga en ny bro.

Under de kommande tre åren kommer Trafikverket göra följande underhållsarbeten på Ölandsbron:

  • byta ut samtliga rörliga lager.
  • byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
  • reparera kantbalken på högbrodelen.
  • utföra betongreparationer.

Redan nu förbereder vi också för framtidens renoveringar och reparationer. 2025–2029 kommer vi troligtvis att arbeta vidare med tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

Inget trafikstörande arbete under pendlartider

Under pendlartider utför vi inget trafikstörande arbete.Ölandsbron är en oerhört viktig del av mångas dagliga liv. För att underlätta så mycket som möjligt sker Trafikverkets underhållsarbete till största delen med trafik på bron. För arbetets säkerhet kommer hastigheten under vissa perioder och på vissa sträckor vara sänkt och detta kan leda till köer i trafiken. Inget trafikstörande arbete får dock utföras under pendlartiden mellan kl 06-09 och kl 15-18.

– Vi är måna om att trafikanter, resenärer och godstrafik ska kunna komma fram så smidigt som möjligt och tar särskilt hänsyn till veckorna 25-33 och tiden för Skördefesten. Under de tiderna gör vi inget planerat underhållsarbete alls eftersom väldigt många normalt reser till och från Öland under just dessa perioder, säger projektledare Johan Wesley.

Med underhållsarbete skapar Trafikverket goda förutsättningar för dagens och framtidens näringsliv, turistnäring och boende på Öland med smidig pendling till och från fastlandet.