Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över väg 136 sommartid

Väg 136, Algutsrum–Borgholm, mötesfri väg

Väg 136 sträcker sig från södra till norra Öland, och är den största vägen på ön. Vi planerar att bygga om hela sträckan mellan Algutsrum och Borgholm till en mötesfri väg.

Väg 136 mellan Algutsrum i Mörbylånga kommun och Borgholm i Borgholms kommun löper längs med Ölands västra sida. Sträckan är ett viktigt pendlingstråk och trafikflödet varierar stort över året. Under sommarmånaderna kör drygt 18 000 fordon per dygn på sträckan, vilket motsvarar drygt 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken. Detta beror främst på turisttrafiken, men den stora mängden direktanslutningar samt jordbrukstrafiken spelar också en stor roll.

Vi planerar att bygga om hela sträckan mellan Algutsrum och Borgholm till en mötesfri väg. Syftet är att förbättra kapaciteten, trafiksäkerheten och framkomligheten för både motorfordon och för dig som cyklar eller går.

Projektet består av flera deletapper, läs mer om respektive etapp i listan nedan.