Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över väg 136 sommartid

Väg 136, Glömminge–Rälla

Trafikverket planerar att bygga om väg 136, mellan Glömminge och Rälla. Vägen blir mötesfri med mitträcke, vid sidan av bygger vi även en gång- och cykelväg. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Projektet Glömminge–Rälla är den tredje etappen i ett större projekt för väg 136. Vi planerar att bygga om hela sträckan mellan Algutsrum (brofästet Ölandsbron) och Borgholm till en mötesfri väg.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram en vägplan för projektet.

Just nu är samrådsunderlaget ute på samråd, och du har möjlighet att lämna in synpunkter fram till 16 november. Samrådsmaterialet finns på Trafikverket i Kalmar, besöksadress Scheelegatan 8.
Du hittar även samrådsmaterialet här:

Läs samrådsmaterialet för Glömminge-Rälla (pdf-fil, öppnas i ny flik, 7 MB)

Lämna synpunkter: Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 16 november 2018. Du kan också lämna synpunkter via brev till Trafikverket, Ärendemottagning, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange diarienr: TRV 2018/52916 för Glömminge-Rälla

Läs om delprojektet Algutsrum-Glömminge