Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiftande klimat nära havet

Kalmar län har ett skiftande vinterklimat. Temperaturen växlar ofta mellan plus och minus. Närheten till havet gör vädret fuktigt och blåsigt. På kort tid kan det slå om från torra vägbanor till kyla och snö.

Det som börjar som regn kan efter någon timme gå över i underkylt regn eller blötsnö. Vissa vädertyper ger stora mängder snö på kort tid. Snö och blåst ger snödrev som lägger sig på vägarna, vilket är vanligt på Öland. Hård vind kan polera vägbanorna så att snön blir till blankis.

Ett av de svåraste väderlägena uppstår när rader av snöbyar driver in från havet. Fenomenet som kallas ”snökanon” drabbar främst kustområdena. En snökanon kan uppstå i början av vintern när kall luft sveper över det relativt varma havsvattnet. När stråken av snöbyar träffar land förstärks effekten. Lokalt kan det komma många decimeter snö på mycket kort tid. Men det är svårt att förutse var snön faller och hur mycket det kan bli.

En vanlig vinter i Kalmar län kan ha 20–30 dagar med snöfall. Ändå är det normala att vägnätet är körvänligt alla dagar.

Störningskänslig trafik

De större vägarna, med mycket tung trafik och pendlingstrafik, är känsliga för störningar. Även när väglaget är bra kan en liten olycka eller ett fordonshaveri leda till köer och stopp i trafiken. Att hålla vägarna framkomliga och trafiksäkra på vintern handlar om hög beredskap och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Därför ska insatserna sättas in tidigt och förebyggande. Halkbekämpningen startar redan innan temperaturen sjunker. Men det går inte att ploga innan snön faller.

Trafikverkets entreprenörer gör ofta sitt jobb i tät trafik. Det har inträffat enstaka extrema lägen som lett till stopp i trafiken. Prognoser kan slå fel och nederbördsområden kan byta bana. I värsta fall kan plogbilar och saltbilar fastna i köerna och därför bli hindrade att utföra arbetena effektivt.