Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från väg E22 i Bergkvara.

Foto: Lovisa Bjarting

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Start för samrådsperiod om E22 förbi Bergkvara

Trafikverket är igång med planeringen för att bygga om E22 med en ny väg förbi Bergkvara, och fram till 21 december är det samråd för projektet. Planerna är att göra E22 säkrare och smidigare, samtidigt som trafik och boendemiljö i Bergkvara ska gynnas.

Ny vägsträckning som ska höja både trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter, så ser Trafikverkets plan ut för E22 förbi Bergkvara. Projektet är nu ute på samråd fram till 21 december för att samla in synpunkter och kunskap om området.

- Vi är i ett tidigt skede så det är inte bestämt var eller hur nya sträckningen av E22 förbi Bergkvara kommer bli. Men det är ett bra tillfälle för oss att dels nå ut till allmänheten och berätta om planerna, och dels ett tillfälle för allmänheten att dela med sig av sin kunskap till oss, säger Lovisa Bjarting, projektledare på Trafikverket.

Läs mer om planerna och lämna synpunkter.

Vill höja säkerheten för boende i Bergkvara

E22 är en viktig vägförbindelse genom sydöstra Sverige, den är inte minst väldigt viktig för godstrafik till och från sydöstra Sveriges hamnar. Men vägsträckan förbi Bergkvara har sina brister. I nuläget går E22 genom Bergkvara tätort med hastighetsbegränsningen 50 km/tim, det försämrar framkomligheten för trafikanter som bara ska ta sig genom och förbi Bergkvara. Det leder också till flera andra problem, inte minst för boende i Bergkvara.

- Som det ser ut nu är E22 genom Bergkvara både genomfartsled och lokalgata. Det innebär en hög trafikbelastning som ger säkerhetsrisker för de som bor i Bergkvara, särskilt för gående och cyklister. När tung trafik kör inne i tätorten på det sättet innebär det också störningar i form av buller och vibrationer, säger Lovisa Bjarting.

Det har de senaste åren genomförts flera projekt längs E22 i södra Sverige, och det finns planer för fler åtgärder längs E22 genom både Kalmar län och Blekinge.

- Sträckan förbi Bergkvara är en av få delar av E22 som ännu inte är mötesseparerad. Vägar som inte är mötesseparerade innebär en väsentligt större risk för allvarliga olyckor, säger Lovisa Bjarting.

Så kan nya vägen bli

Trots att projektet är i ett tidigt skede är det vissa saker som ändå står klart. Det ska ge en förbättrad vägstandard på E22 som gör att hastigheten kommer kunna öka till 100 km/tim på sträckan, och därmed bidra till vinster i restid. Det kommer också innebära bättre möjligheter för kollektivtrafik i regionen.

Lokaliseringsutredning klar årsskiftet 2021-2022

Samrådsunderlaget som tas fram nu skickas sedan till Länsstyrelsen i februari 2021 för beslut om huruvida åtgärderna kommer innebära betydande miljöpåverkan. Under 2021 går planläggningsprocessen sedan in i nästa steg; samrådshandling och alternativa lokaliseringarsom ska tas fram. Då kommer olika vägkorridorer tas fram, konsekvensbedömas och vägas emot varandra. Planen är att under våren 2022 kunna föreslå en vägkorridor att arbeta vidare med.

Planerad byggstart är i nuläget 2027.