Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korridorer i fokus i samråd för E22 förbi Bergkvara

Trafikverkets planer på att förbättra E22 förbi Bergkvara går vidare och under sommaren är det dags för andra samrådet. Den här gången gäller samrådet vägtekniska korridorer som sakta men säkert börjar ta form.

Samrådet äger rum 23 juni-13 augusti 2021, under den perioden har alla möjlighet att lämna in synpunkter om planerna.

- Det här samrådet är en del i processen för att ta fram vilka vägtekniska korridorer som är möjliga. Sedan ska korridorerna förfinas och därefter konsekvensbedömas och vägas emot varandra. Planen är att framåt våren 2022 kunna föreslå en korridor att arbeta vidare med, säger Lovisa Bjarting, projektledare på Trafikverket.

Korridorerna som redovisas i samrådet sommaren 2021 är preliminära. Korridorerna kommer sedan att arbetas vidare med och detaljeras ytterligare efter samrådet sommaren 2021. Stegvis formas korridorerna från större till mindre.

Planerad byggstart är i nuläget 2027.

Vill förbättra boendemiljön för bergkvaraborna

E22 är en viktig vägförbindelse genom sydöstra Sverige, den är inte minst väldigt viktig för godstrafik till och från sydöstra Sveriges hamnar. Men vägsträckan förbi Bergkvara har sina brister. I nuläget går E22 genom Bergkvara tätort med hastighetsbegränsningen 50 km/tim, det försämrar framkomligheten för trafikanter som bara ska ta sig genom och förbi Bergkvara. Det leder också till flera andra problem, inte minst för boende i Bergkvara.

- Som det ser ut nu är E22 genom Bergkvara både genomfartsled och lokalgata. Det innebär en hög trafikbelastning som ger säkerhetsrisker för de som bor i Bergkvara, särskilt för gående och cyklister. När tung trafik kör inne i tätorten på det sättet innebär det också störningar i form av buller och vibrationer vilket ger en sämre boendemiljö, säger Lovisa Bjarting.

Mer information

Läs mer om E22 förbi Bergkvara.