Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22 och väg 34, Kalmar–Västervik, ombyggnad av korsning vid Ålemkrysset

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar på E22 i Ålem. Genom att bygga om ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på E22.

I Mönsterås kommun ligger Ålemkrysset som idag är en fyrvägkorsning med vägarna E22, Rv 34 och Lv 602 (Pataholmsvägen). Korsningen är olycksdrabbad och det har hänt flera incidenter i korsningen. För att öka trafiksäkerheten i korsningen planerar vi att bygga om den till två T-vägskorsningar, samt utreda möjligheterna för gång- och cykeltrafiken att passera trafiken genom en port under E22.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram en vägplan som planeras vara klar under 2020.

Efter länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan påbörjar vi nu arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med arbetet med vägplanen.

Vi bjuder in till samråd kring vägplanens utformning den 4 februari 2020, se annons längre ner på sidan för mer information. Handlingarna finns tillgängligt under fliken Dokument.