Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22 och väg 34, Kalmar–Västervik, ombyggnad av korsning vid Ålemkrysset

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar på E22 i Ålem. Genom att bygga om ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på E22.

I Mönsterås kommun ligger Ålemkrysset som idag är en fyrvägkorsning med vägarna E22, Rv 34 och Lv 602 (Pataholmsvägen). Korsningen är olycksdrabbad och det har hänt flera incidenter i korsningen. För att öka trafiksäkerheten i korsningen planerar vi att bygga om den till två T-vägskorsningar, samt utreda möjligheterna för gång- och cykeltrafiken att passera trafiken genom en port under E22.

Vad händer nu?

Vägplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har skickats för fastställelseprövning. En laga kraftvunnen vägplanen planeras bli klar sommaren 2021. Handlingarna finns tillgängligt under fliken Dokument.