Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22, Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22 Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättra korsningspunkten mellan väg 40 och E22. Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

E22 utgör en förbindelse från Malmö och Öresundsregionen, vidare via Blekinge och Kalmar län och norrut till Norrköping. Väg 40 utgör en öst-västlig förbindelse mellan Västervik och Göteborg och ansluter till E22 i vägskälet E22/väg 40 vid Hyttan. Båda vägarna är utpekade riksintressen och ingår i det nationella stamvägnätet.

Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Vi ökar även och framkomligheten för när- och fjärrtrafik samt främjar den regionala utvecklingen.

Områdets förutsättningar mellan Gladhammar och Verkebäck har tidigare utretts med fokus på olika lokaliseringsalternativ, både i befintlig sträckning och öster om E22. För mer information kring tidigare framtaget material se Dokument för projektet.

Vad händer nu?

För att säkerställa lämplig sträckning kommer en ny lokaliseringsutredning utföras i området med hjälp av tidigare utredningsarbete. Utredningsområdet avser det tidiga rödblå alternativet och möjligheter kring att optimera korridoren samt huvudsakligen i befintlig sträckning. Området berörs av ett riksintresse för kulturmiljövård.

I arbetet ingår även att samordna projektet med intilliggande projekt på E22 och väg 40.

Utredningen utförs för att fördjupa kunskapen om och därmed komma tillrätta med svagheter i tidigare underlag samt för att öka genomförandet och framdrift i projektet.