Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22, Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.

Vi planerar att bygga en mötesfri väg 2+1 på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 

Målet med projektet

  • Öka trafiksäkerheten (för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter).
  • Öka framkomligheten både för när- och fjärrtrafiken.
  • Främja positiv regional utveckling genom restidsförkortning och förbättrad framkomlighet.

Vad händer nu?

Vi fortsätter att utreda förutsättningar för en lämplig utformning inom beslutad korridor (alternativ blå och röd). Resultat från de inventeringar som är gjorda 2019 gör att vi behöver jobba vidare på de tekniska förutsättningarna av exempel broutformning. Därefter tar vi fram en vägplan med status samrådshandling, som inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning. Utredningarna gör att byggstart skjuts fram. 

Fördjupad artinventering av fladdermöss och läderbaggar i projekt E22 Gladhammar-Verkebäck

Inför arbetet med vägplan med status samrådshandling utför Trafikverket ett antal fördjupade artinventeringar i området avseende förekomst av fladdermus och läderbagge.

Artinventeringarna visar på att en ny väg är möjlig att bygga, men att det kommer krävas tekniska lösningar som minskar påverkan på natur- och kulturmiljön. Under de undersökningar och inventeringar som genomfördes våren och sommaren 2019 visade utredningarna på att fladdermöss och mulmknäppare finns i delar av vägkorridoren. Läs mer under fördjupning.