Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron

I och med att hastigheten höjts på Ölandsbron ansökte Vägverket hos Länsstyrelsen i Kalmar län om ett förbud mot gång- och cykeltrafik på bron. Länsstyrelsen tog den 17 december 2009 ett nytt beslut om förbud mot gång-och cykeltrafik på Ölandsbron.

Att cykla eller gå på bron med dagens stora trafikflöde innebär stora olycksrisker visar de utredningar som gjorts. När hastigheten höjs ökar olycksrisken markant och därför föreslår Vägverket att Länsstyrelsen inför detta förbud, säger Lennart Ivarsson, trafiksäkerhetsingenjör på Vägverket Region Sydöst.
 
Efter en ansökan från Vägverket beslutade Länsstyrelsen i Kalmar län i början av maj om förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron under försöksperioden. Beslutet överklagades senare och den 24 augusti upphävde Vägverket förbudet eftersom ärendet inte behandlats korrekt i Länsstyrelsen. Den 6 september 2006 utfärdade Polismyndigheten i Kalmar län ett tillfälligt förbud i avvaktan på förnyad handläggning av ärendet hos Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen fattade ett beslut i frågan och om förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron från den 10 mars 2008 till den 31 december 2009.
 
Länsstyrelsen  i Kalmar tog den 17 december 2009 ett nytt beslut om förbud mot gång-och cykeltrafik på Ölandsbron. Detta beslut gäller tills vidare. 
 
Fordon med motor får färdas över bron, det vill säga moped klass I och klass II, traktorer och Epa-traktorer. Cyklar får fraktas med bil över bron. I mån av plats och mot en avgift kan man ta med sin cykel på vissa av Kalmar Länstrafiks bussar.

Mer information finns på länstrafikens webbplats

www.klt.se.