Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på ölandsbron

Foto: Kerstin Ericsson

Underhållsarbete stärker Ölandsbron

Ölandsbron är en viktig livsnerv för pendlare, turister, besökare och näringsliv. Under 2019 och 2020 fortsätter arbetet med att stärka brons livslängd, så att du kan resa smidigt och säkert mellan Öland och fastlandet.

Arbetet på Ölandsbron går in i slutskede

Under hösten 2019 har Trafikverket färdigställt elinstallationer, bytt pendellager samt kontrollutrustning på högbrodelen. Sedan 2016 genomför Trafikverket omfattande underhållsarbeten på Ölandsbron för att fortsatt kunna erbjuda en smidig resa mellan Öland och fastlandet. 

Trafiken påverkas under februari och mars

Måndag 17 februari inleds en första etapp av vårens arbete, och den kommer påverka trafiken på bron i cirka tre till fyra veckor. Ett körfält kommer vara öppet i vardera riktningen; alltså ett i riktning mot Kalmar och ett i riktning mot Öland.

Arbetet på bron under februari och mars fokuserar på att stärka brons rörliga delar i högbrodelen, de så kallade pendellagren. Samtidigt kommer lådbotten förstärkas med betonggjutning inne i bron, och för att göra det behöver körfält stängas för att så mycket som möjligt minska den belastningen och de vibrationer som trafiken skapar.

Slutmätningar på bron i april

Under april genomförs de sista av delarna av den här omgången av underhållsprojekt. Då ska olika mätningar göras för att dokumentera inför framtida åtgärder på Ölandsbron. Under några enstaka kvällar och nätter kommer då körfält stängas av.

Vi säkrar Ölandsbrons livslängd

18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. Det innebär starkt slitage på bron genom ständigt nötande samtidigt som hav och vindar påverkar brons konstruktion och livslängd. Underhållsarbetet som utförs mellan 2017 till 2019 är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust.

– Underhållsarbetena på Ölandsbron ska säkerställa brons livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Johan Wesley, projektledare för underhållsarbetet.

Det här gör Trafikverkets på Ölandsbron:

  • byter ut samtliga rörliga lager.
  • byter brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
  • reparerar kantbalken på högbrodelen.
  • utför betongreparationer.

Och redan nu förbereder vi också för framtidens renoveringar och reparationer. 2025–2029 kommer vi troligtvis att arbeta vidare med tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

Trafikverket har utsett entreprenören Svevia att utföra underhållsarbeten på bron. Allt underhållsarbete utförs i en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören både projekterar och utför arbetet.

Vi älskar Ölandsbron

Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, nu och i framtiden. Vi vill bevara bron och därmed ge resenärer, trafikanter och godstrafik ett smidigt, tryggt och säkert sätt att ta sig till och från Öland. Därför gör vi periodvis planerat underhållsarbete av bron. Det är både tids- och kostnadseffektivt att underhålla och renovera den befintliga Ölandsbron jämfört med att till exempel bygga en ny bro.