Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En bil vid ett mitträcke

Väg 23, Målilla–Hultsfred, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23/34, delen Målilla – Hultsfred. Detta görs genom att mötesseparera vägen, förbättra tillgänglighet vid på- och avfarter, anordna omkörningsfält och sätta upp viltstängsel.

Vi bygger nu om väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred för att göra sträckan säkrare och få ökad framkomlighet. I projektet ingår att bygga om till mötesfri landsväg från cirkulationsplatsen i Målilla till södra infarten i Hultsfred. Sträckan är cirka 10 kilometer lång och ska utformas med mitträcke och omkörningsfält på flera platser.

Förutom mötesfri väg kommer vi bygga om vägen på följande sätt:

  • Viltstängsel kommer att sättas upp längs sträckan med en faunapassage i plan med elektroniska rörelsedetektorer strax söder om Ödhult.
  • En planskild gång- och cykelpassage ska byggas strax norr om Målilla. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg längs väg 23/34 mellan Lillråsa och Hultsfred.

Så påverkas du som bor i närheten

Under byggtiden kan du som bor i närheten störas av buller, arbetsmaskiner och transporter.

Arbetet innebär också en del sprängningar nära vägen. Därför kommer vi före byggstart att besikta byggnader och anläggningar som ligger i närheten, och som vi bedömer kan komma att påverkas av markvibrationer. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare som det gäller.

Så påverkas trafiken

Framkomligheten på vägen kommer bli begränsad under byggtiden. Vi sänker även hastighetsbegränsningen på väg 23/34 i samband med att byggandet pågår.