Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över väg 136 sommartid

Väg 136, Algutsrum–Borgholm

Väg 136 sträcker sig från södra till norra Öland, och är den största vägen på ön. Vi planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Algutsrum och Borgholm för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och cyklister.

Väg 136 mellan Algutsrum i Mörbylånga kommun och Borgholm i Borgholms kommun löper längs med Ölands västra sida. Sträckan är ett viktigt pendlingstråk och trafikflödet varierar stort över året. Under sommarmånaderna kör drygt 18 000 fordon per dygn på sträckan, vilket motsvarar drygt 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken. Detta beror främst på turisttrafiken, men den stora mängden direktanslutningar samt jordbrukstrafiken spelar också en stor roll.
 
Sträckan har varit uppdelad i fem deletapper:
  • Algutsrum-Sönnerborg (planläggningen för deletappen har avbrutits)
  • Sönnerborg-Isgärde (planläggningen för deletappen har avbrutits)
  • Isgärde-Rälla
  • Rälla-Ekerum
  • Ekerum-Borgholm

Vad har hänt?

I maj 2021 tvingades Trafikverket ta beslut om att avbryta planläggningen för de två sydligaste deletapperna i projektet; Algutsrum-Sönnerborg och Sönnerborg-Isgärde. Detta efter att Mörbylånga kommuns formella stöd saknats för åtgärderna.

Under sommaren 2021 hölls samråd för deletappen Isgärde-Rälla. Nu pågår arbetet med att sammanställa samrådshandlingarna.

Under 2022 kommer byggandet inledas av deletappen Rälla-Ekerum.