Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över väg 136 sommartid

Väg 136, Isgärde–Rälla

Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde och Rälla för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och för cyklister.

Ändrade planer för projektet

Det ursprungliga förslaget för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm innebar planer på mötesfri 2+1-väg längs hela sträckan, samt gång- och cykelväg vid sidan om vägen. Men under arbetet med projektet konstaterades att de åtgärderna skulle kosta betydligt mer än vad som finns avsatt i den regionala transportplanen.

Så ser förslaget ut för Isgärde-Rälla:

  • Korsningsåtgärder vid Stora rör.
  • Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter.
  • Planerna på 2+1-väg med mitträcke och hastighetsgräns 100km/h utgår, och ersätts istället med planer på två körfält i befintlig sträckning, samt 80 km/h hastighetsgräns.

Isgärde-Rälla en av flera etapper

Delen Isgärde-Rälla är en av flera etapper i ett större projekt för väg 136. 
Läs mer om hela sträckan Algutsrum-Borgholm