Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg med viltskyltar

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket planerar för att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad med byggstart 2019.

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att sammanställa inkomna synpunkter på granskningshandlingen för en säker gång- och cykelväg mellan Skeen och Annerstad. Synpunkterna som kommit in vid granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. I september planerar vi att skicka vägplanen till planprövning för fastställelse.

Arbetsplanen för ombyggnad väg 25 vann laga kraft 2015. Nu pågår lantmäteriförrättningar för de enskilda vägarna som berörs av ombyggnaden. När de är klara kan ombyggnaden av väg 25 och de enskilda vägarna starta.

Så här bygger vi vägen

Sträckan byggs om till en mötesfri väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån. För att skapa omkörningsfält behöver väg 25 breddas på delar av sträckan. Sidoområdet röjs från fasta hinder till exempel sten och träd där sidoräcke inte sätts upp. Sammanhängande viltstängsel sätts i skogsmark.

Sträckan mellan Boasjön-Annerstad är cirka 11 kilometer lång och vägen är idag 9 meter bred på större delen av sträckan. Anledningen till ombyggnaden är att flera svåra olyckor har inträffat på sträckan.