Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 förbi Ljungby.

E4, Ljungby–Toftanäs, motorväg

Nu planerar Trafikverket att bygga ut E4 förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan blir densamma som i dag.

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste transportstråk. De 3,2 milen förbi Ljungby är den enda delen av E4 på sträckan Helsingborg - Gävle som saknar motorvägsstandard.

Byggstart 2018

Arbetet med upphandling av entreprenör pågår och vi räknar med en byggstart under hösten 2018. Då startar bland annat arbetet med avverkning av skog längs sträckan. Motorvägen beräknas vara färdig år 2022. 

Vi bygger om vägen till en motorväg men sträckan är densamma som idag. Att bygga om vägen bedöms kosta cirka 1,1 miljard kronor. Ett prioriterat arbete är att skydda Bergaåsens vattentäkt som planeras bli klart i slutet på 2019.

Bergaåsens vattentäkt

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas. 

Broar

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4.

Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.

Markägare

I december 2017 startade vi arbetet med att märka ut arbetsområdet för ombyggnaden med stakkäppar. Vår planering är att vi tar marken i anspråk efter semestern 2018. Fastställd och lagakraftvunnen vägplan ger Trafikverket eller deras entreprenörer möj­lighet utan att ersättningsfrågorna är slutligt avgjorda ta mark som anges i vägplanen i anspråk för att genomföra vägbyggnadsarbetet. För mark som tas i anspråk samt eventuella övriga skador utgår ersättning enligt Expropriationslagens regler. 

Arkeologiska förundersökningar

Under 2016 genomförde Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum arkeologiska förundersökningar längs E4:an vid Ljungby. Fyra plaster har föreslagits som intressanta att gå vidare med till en slutundersökning. Där har bland annat hittats boplatser och en stensättning. Arkeologiska slutundersökningar kommer att påbörjas hösten 2017.

Arkeologiska rapporter hittar du här!

Följ de arkeologiska undersökningarna här!