Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 förbi Ljungby.

E4, Ljungby–Toftanäs, motorväg

Trafikverket bygger ut E4 förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan blir densamma som i dag.

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste transportstråk. De 3,2 milen förbi Ljungby är den enda delen av E4 på sträckan Helsingborg - Gävle som saknar motorvägsstandard.

Nu är det klart att det blir den Danska entreprenören Barslund som bygger om E4 mellan Ljungby och Toftanäs. Att bygga om vägen bedöms totalt kosta cirka 1,1 miljard kronor.

Arbetet startar hösten 2018 med projektering (förberedande arbete inför byggstart) och etablering av entreprenören på området. Avverkning av skog startar efter årsskiftet.

Översiktskarta över hela sträckan.

Vi bygger om vägen till en motorväg men sträckan är densamma som idag. Arbetet beräknas ta fyra år och ett prioriterat område är att skydda vattentäkten Bergaåsen. Det arbetet startar våren 2019. 

Bergaåsens vattentäkt

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas. 

Broar

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4.

Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.

Markägare

I slutet av september tar Trafikverket marken i anspråk, berörda markägare är informerade via brev. Skogen är stämplad och värdering av intrånget pågår. Förhandlingar om ersättning startar till hösten men det är många sakägare i projektet och det kan därför dröja tills du får en första kontakt. För mark som tas i anspråk samt eventuella övriga skador utgår ersättning enligt Expropriationslagens regler. Entreprenören Barslund planerar för att börja avverka skog på arbetsområdet i slutet på året.

Vägplanen är fastställd och lagakraftvunnen vilket ger Trafikverket eller deras entreprenörer möjlighet utan att ersättningsfrågorna är slutligt avgjorda ta mark som anges i vägplanen i anspråk för att genomföra vägbyggnadsarbetet.

Bakgrund

Under 1999 sattes mitträcke upp på motortrafikleden, något som kraftigt minskade antalet svåra olyckor. Men den ständigt ökande tunga trafiken har skapat nya problem och antalet incidenter och olyckor är högt.

Andelen lastbilstrafik är mycket hög, 30 procent, och det leder till många olyckor. Vi tvingas stänga av E4 minst en gång i veckan och omledningstider på upp emot ett halvt dygn genom de närliggande orterna är inte ovanliga.