Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, motorväg

Trafikverket bygger ut E4 förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan blir densamma som i dag.

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste transportstråk. De 3,2 milen förbi Ljungby är den enda delen av E4 på sträckan Helsingborg - Gävle som saknar motorvägsstandard. Vi bygger om vägen till en motorväg men sträckan är densamma som idag.

Arbetet beräknas ta fyra år och ett prioriterat område är att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 kommer att ske i delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Entreprenadarbetena planeras att starta i mars 2019 med de delar som berör Bergaåsens vattenskyddsområde mellan Lagan och Hallsjö.

Byggstartsfirande för E4 lockade många Ljungbybor

Torsdagen den 6 december var det byggstartsfirande för E4 Ljungby-Toftanäs. Mycket folk kom för att delta i evenemanget.

- Vägen är väldigt viktig för framkomligheten genom landet. Det har varit ett projekt där vi tagit mycket hänsyn till miljön och vattentäkterna, även arkeologiska undersökningar har var en viktig fråga i vårt arbete, sa Anna Karlsson, projektledare, Trafikverket.

Byggstartsfirande med öppet hus

Istället för ett traditionellt spadtag firade vi byggstarten på stora torget i Ljungby. Detta för att närboende på ett enklare sätt skulle kunna ta sig till platsen. Landshövdingen gjorde handavtryck i betong tillsammans med barn som också sjöng julsånger. I samband med evenemanget höll Trafikverket öppet hus i två uppställda tält. Där fanns det möjlighet att ställa frågor till projektledningen och representanter från entreprenören Barslund.

Lennart Andersson, regional direktör i Trafikverket syd var moderator och ställde frågor till bland andra, Ingrid Burman, landshövding för Kronobergs län.
- Vilken är länets viktigaste fråga nu och framåt?
- Två saker; det ena är en infrastruktur som binder oss närmare andra delar av landet. Det andra är kompetensförsörjning, inte minst inom vård och omsorg. Vi är många som under lång tid jobbat aktivt för att göra detta möjligt och nu är vi äntligen här sa Ingrid Burman.

Att det här är en viktig väg för infrastrukturen och för våra transporter kunder även Magnus Gunnarsson instämma i när han talade.

- Den här vägen är otroligt viktig både för de som passerar förbi på väg någon annanstans i landet, men såklart även för oss som bor här. Ljungby har många företag och mycket industri som exporterar, de är därför väldigt beroende av bra transporter och infrastruktur, Magnus Gunnarsson kommunstyrelsens ordförande i Ljungby.

 

Läs mer om projektet i vår broschyr!

Översiktskarta över hela sträckan.

Bergaåsens vattentäkt

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas. 

Broar

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4.

Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.

Markägare

I slutet av september tog Trafikverket marken i anspråk. Stämpling av skog och värdering av intrånget pågår. Förhandlingar om ersättning startar under våren, men det är många sakägare i projektet och det kan därför dröja ytterligare tills du får en första kontakt. För mark som tas i anspråk samt eventuella övriga skador utgår ersättning enligt Expropriationslagens regler.

Vägplanen är fastställd och lagakraftvunnen vilket ger Trafikverket eller deras entreprenörer möjlighet utan att ersättningsfrågorna är slutligt avgjorda, ta mark som anges i vägplanen i anspråk för att genomföra vägbyggnadsarbetet.

Bakgrund

Under 1999 sattes mitträcke upp på motortrafikleden, något som kraftigt minskade antalet svåra olyckor. Men den ständigt ökande tunga trafiken har skapat nya problem och antalet incidenter och olyckor är högt.

Andelen lastbilstrafik är mycket hög, 30 procent, och det leder till många olyckor. Vi tvingas stänga av E4 minst en gång i veckan och omledningstider på upp emot ett halvt dygn genom de närliggande orterna är inte ovanliga.