Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologi

Hösten 2015 genomförde Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum en arkeologisk utredning steg 2 utmed E4:an mellan Ljungby och Toftanäs.

Vid den arkeologiska utredningen påträffades spår efter förhistoriska boplatser men även röjningsrösen från historisk odling och minst en grav i form av en kvadratisk stensättning. Tidsperioden som dessa lämningar bör falla inom uppskattas till ca 6000 f. Kr fram till ca 1000 e. Kr. Beslut om eventuella fortsatta undersökningar fattas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Steg 2: Syftet med en utredning steg 2 är att genom en fältundersökning ta reda på om några fasta fornlämningar eller kulturlämningar finns inom aktuellt område. En fältundersökning innebär vanligen att provgropar eller sökschakt tags upp med grävmaskin. Ifall arkeologiskt intressanta objekt påträffas kan det därefter bli aktuellt med en förundersökning.

Bilder tagna av Museiarkeologi Sydost:
Bild 1 -  en håläggad och slipad yxa i bergart.
Bild 2 - en härd och ett stolphål.
Bild 3 - sökschakter söderut.