Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnväg

Foto: Viveca Larsson

Kust- till Kustbanan, ny mötesstation i Skruv

Kust- till Kustbanan mellan Alvesta och Kalmar som passerar Skruv är i dag en enkelspårig järnväg. Vi bygger en ny mötesstation för att banan ska kunna ta emot den ökade tågtrafiken.

Kust- till kustbanan rör sig mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är i dag enkelspårig mellan Alvesta och Kalmar. Den ökande tågtrafiken på banan har medfört att banans trafikutnyttjande ligger nära kapacitetstaket och är känslig för störningar. Vi har tagit fram en järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning som innehåller ett förslag på en ny mötesstation i Skruv. Genom att anlägga en ny mötesstation i Skruv kan vi förbättra kapaciteten mellan Lessebo och Emmaboda. Ökad kapacitet ger möjlighet till bättre pendlingsmöjligheter.

Vad händer nu?

Järnvägsplanen har fått laga kraft och är fastställd. Entreprenör är upphandlad och vi planerar att börja bygga december 2017. Projektet kommer att pågå under hela 2018 och avslutas under våren 2019.

Järnvägsombyggnaden innebär bland annat att ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, att plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas och att Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.

Delgivning

Järnvägsplanen berör dikningsföretaget "Uppgräfning af Moemålaån. Inom byarna Gåsemåla, Skrämbohult i Allgutsboda socken och Skruf i Ljuder socken av Kronobergs län". Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas har delägare underrättas genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen och getts möjligheten att lämna synpunkter på granskningshandlingen.

Läs mer om projektet under Fördjupning.