Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en backspegel

Väg 126, norra infarten till Alvesta, cirkulationsplats och gång- och cykelväg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och miljön på väg 126 vid den norra infarten till Alvesta från väg 25.

Om projektet 

Väg 126 sträcker sig i nordsydlig riktning mellan Karlshamn och Lammhult (väg 30). Tillsammans med väg 23 och väg 25 är vägen viktig för den regionala arbetspendlingen. Vägen passerar genom Alvesta och är också en infart från väg 25 till Alvesta.

Den aktuella sträckan av väg 126 sträcker sig från verksamhetsområdet Björnstorp ner till korsning med Värnamovägen/väg 707. Den totala sträckan är cirka 2 kilometer lång. Projektet innefattar en cirkulationsplats vid korsningen Allbogatan och Värnamovägen, tätortsanpassning och ny utformning av busshållplatser. Gång- och cykelväg kommer att gå parallellt med vägen på båda sidor inne i tätorten och fortsätta på västra sidan av vägen upp till Björnstorp.