Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på väg med vägskylt

Väg 23 Älmhult–Ljungstorp, mötesfri väg

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Älmhult och Ljungstorp till en mötesfri landsväg med mitträcke. För dig som trafikant innebär det en säkrare väg med bättre framkomlighet.

Aktuellt

Ombyggnaden av vägen pågår för fullt och utförs av vår entreprenör Barslund AB. Vägen har planfrästs och förstärkts med ett nytt lager asfalt. Fram till hösten 2018 kommer det att vara en tillfällig gul mittlinje på vägen under arbetet. Vi planerar att under hösten lägga det översta lagret asfalt. Då kommer vi måla den permanenta linjemålningen på vägen.

Vi påbörjar breddning av vägen för nya omkörningsfält. Det innebär att det kommer vara en del transporter till och från arbetsplatsen i samband med detta. Längs hela sträckan finns många kablar som ska läggas om för att få plats med de nya omkörningsfälten. 

Hur påverkar det dig?

Under byggtiden kommer du som trafikant att periodvis ledas genom arbetsområdet med hjälp av signalreglering och lots beroende på vilken typ av arbete vi utför. Var därför uppmärksam på anvisningar och skyltar längs med vägen.  

Vi arbetar för att störa trafiken så lite som möjligt. För att de som arbetar på vägen ska ha en trygg och säker arbetsplats sänker vi hastigheten och sätter upp skyddande sidoräcken där vi utför arbete. Tack för att du visar hänsyn till vi som arbetar längs med vägen och följer den skyltade hastigheten på 70 km/t.

Vad ska vi göra?

Vi bygger om väg 23 kommer förbi Älmhult mellan Södra Ringvägen till söder om korsningen med väg 656 mot Holkya, se karta här. Sträckans längd är cirka 15 kilometer. Projektet är en del av ett pågående arbete med att förbättra väg 23. För att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet bygger vi mitträcke, två omkörningsfält i södra riktningen och tre i norrgående, anpassade korsningar och viltstängsel. Detta minskar risken för mötes- och viltolyckor. Hastigheten på sträckan blir 100 km/h.

Genom att minska risken för mötesolyckor förbättras trafiksäkerheten. Med ombyggda och anpassade korsningar, säkrare sidoområden samt viltstängsel höjer vi säkerheten på vägen ytterligare.