Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på väg med vägskylt

Väg 23 Älmhult–Ljungstorp, mötesfri väg

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Älmhult och Ljungstorp till en mötesfri landsväg med mitträcke. För dig som trafikant innebär det en säkrare väg med bättre framkomlighet.

Aktuellt

Broarbete på väg 23 förbi Älmhult

Vi kommer att utföra broarbete på väg 23 förbi Älmhult i höjd med IKEA. Under perioden 23-29 september kommer södergående trafik på väg 23 ledas om via Handelsvägen. Följ orange vägvisning. Norrgående trafik kommer kunna passera arbetsområdet med begränsad framkomlighet. Länk till karta för omledningsvägen!

Asfalteringsarbete på väg 23

Vi kommer att utföra asfalteringsarbete på väg 23 för hela sträckan under oktober månad. Arbetet utförs nattetid mellan 18.00 till 06.00, måndag till fredag. På natten leds trafiken genom arbetsområdet med lots och signalreglering. På dagtid och helgerna kommer trafiken inte störas av beläggningsarbetena och räckesarbetarna.

Ombyggnaden av vägen pågår för fullt och utförs av vår entreprenör Barslund AB.

Hur påverkar det dig?

Under byggtiden kommer du som trafikant att periodvis ledas genom arbetsområdet med hjälp av signalreglering och lots alternativt ledas om på en annan väg beroende på vilken typ av arbete vi utför. Var därför uppmärksam på anvisningar och skyltar längs med vägen. 

Vi arbetar för att störa trafiken så lite som möjligt. För att de som arbetar på vägen ska ha en trygg och säker arbetsplats sänker vi hastigheten och sätter upp skyddande sidoräcken där vi utför arbete.Tack för att du visar hänsyn för oss som arbetar längs med vägen och följer den skyltade hastigheten på 70 km/t.

Vad ska vi göra?

Vi bygger om väg 23 kommer förbi Älmhult mellan Södra Ringvägen till söder om korsningen med väg 656 mot Holkya, se karta här. Sträckans längd är cirka 15 kilometer. Projektet är en del av ett pågående arbete med att förbättra väg 23. För att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet bygger vi mitträcke, två omkörningsfält i södra riktningen och tre i norrgående, anpassade korsningar och viltstängsel. Detta minskar risken för mötes- och viltolyckor. Hastigheten på sträckan blir 100 km/h.

Genom att minska risken för mötesolyckor förbättras trafiksäkerheten. Med ombyggda och anpassade korsningar, säkrare sidoområden samt viltstängsel höjer vi säkerheten på vägen ytterligare.