Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket och Växjö Kommun planerar för en ny trafikplats vid cirkulationen utanför Fagrabäckskolan samt en ombyggnation av Österleden för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnad av väg 25 Österleden med ny trafikplats Fagrabäck. Trafikverket har tagit fram en vägplan och Växjö kommun har upprättat en detaljplan för föreslagen ombyggnad av väg 25 Österleden. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.

För att påbörja ombyggnaden krävs ett lagakraftvunnet beslut om upphävande av del av Fylleryds naturreservat, lagakraftvunnen detaljplan samt lagakraftvunnen vägplan. Just nu pågår handläggningen av upphävandet av Fylleryds naturreservat. Handläggningstiden för denna process är osäker. Fastställande av detaljplan och vägplan kan först påbörjas när lagakraftvunnet beslut om upphävande finns. 

Vägplanen har varit utställd för granskning med möjlighet att lämna synpunkter under våren 2017. Inkomna synpunkter kommer att besvaras i samband med att planen skickas för fastställelse.

Vi planerar för att ombyggnaden av väg 25 Österleden och trafikplats Fagrabäck ska kunna starta 2020.