Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg med viltskyltar

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket arbetar med att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad. Vi planerar också att sätta upp viltstängsel längs sträckan.

Arbete vid sidan om vägen hösten 2020

Arbetet inleddes i juni 2020 och beräknas bli klart i december 2021. Under hösten 2020 kommer arbetet huvudsakligen pågå i sidoområden utmed vägen. Vissa delar av sträckan är det sänkt hastighet till 70 km i timmen.

Under våren 2021 blir det mer arbete på vägen, då kommer trafiken påverkas under vissa perioder eftersom all trafik på väg 25 kommer ledas förbi arbetsplatsen.

Svevia har upphandlats som entreprenör för att bygga om sträckan.

Så här blir vägen

Sträckan byggs om till en mötesfri 2+1-väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån. För att skapa omkörningsfält behöver väg 25 breddas på delar av sträckan. Vägens sidoområde röjs från till exempel sten och träd där sidoräcke inte sätts upp. Sammanhängande viltstängsel sätts i skogsmark.

Sträckan mellan Boasjön-Annerstad är cirka 11 kilometer lång och vägen är idag 9 meter bred på större delen av sträckan. Anledningen till ombyggnaden är att flera svåra olyckor har inträffat på sträckan.

Regeringsbeslut om ändringsplan av gång- och cykelväg

Ombyggnaden blir enligt arbetsplanen för väg 25 som vann laga kraft 2015. Den gång- och cykelvägen som tidigare föreslagits är inte inkluderad i den planen. Ändringsplanen för gång- och cykelväg mellan Skeen och Annerstad överklagades till regeringen som nu har beslutat att godkänna överklagandet. Arbeten som ingår i denna ändringsplan kommer alltså inte genomföras.