Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg med viltskyltar

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket planerar för att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad med byggstart 2020. Vi planerar också att sätta upp viltstängsel längs sträckan.

Planerad byggstart juni 2020

Svevia har upphandlats som entreprenör för att bygga om sträckan. Byggstart planeras nu bli juni 2020 och arbetet beräknas pågå till december 2021.

Under arbetet kommer framkomligheten på vägen påverkas eftersom all trafik på väg 25 kommer passera förbi arbetsplatsen.

Väntar på beslut om ändringsplan av gång- och cykelväg

Ombyggnaden blir enligt arbetsplanen för väg 25 som vann laga kraft 2015. Den gång- och cykelvägen som också planerats är alltså inte inkluderad i den planen. Ändringsplanen för gång- och cykelväg mellan Skeen och Annerstad fastställdes i december 2018, men har överklagats till regeringen som nu ska lämna beslut i frågan. Arbeten som ingår i denna ändringsplan kan inte påbörjas förrän regeringen fattat beslut i ärendet.

Så här bygger vi vägen

Sträckan byggs om till en mötesfri väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån. För att skapa omkörningsfält behöver väg 25 breddas på delar av sträckan. Sidoområdet röjs från fasta hinder till exempel sten och träd där sidoräcke inte sätts upp. Sammanhängande viltstängsel sätts i skogsmark.

Sträckan mellan Boasjön-Annerstad är cirka 11 kilometer lång och vägen är idag 9 meter bred på större delen av sträckan. Anledningen till ombyggnaden är att flera svåra olyckor har inträffat på sträckan.