Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg med viltskyltar

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket arbetar med att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad. Vi planerar också att sätta upp viltstängsel längs sträckan.

Trafiken påverkas under byggtiden

Vi arbetar just nu på eller intill vägen, och påverkar därför trafiken. På vissa platser är ett körfält avstängt och trafiken leds förbi vägarbetsplatsen med hjälp av trafiksignal. Det är också sänkt hastighet på delar och sträckan.

Sträckan planeras bli klar december 2021.

Svevia har upphandlats som entreprenör för att bygga om sträckan.

Så blir vägen

Sträckan byggs om till en mötesfri 2+1-väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån. För att skapa omkörningsfält behöver väg 25 breddas på delar av sträckan. Vägens sidoområde röjs från till exempel sten och träd där sidoräcke inte sätts upp. Sammanhängande viltstängsel sätts i skogsmark.

Sträckan mellan Boasjön-Annerstad är cirka 11 kilometer lång och vägen är idag 9 meter bred på större delen av sträckan. Anledningen till ombyggnaden är att flera svåra olyckor har inträffat på sträckan.

Regeringsbeslut om ändringsplan av gång- och cykelväg

Ombyggnaden blir enligt arbetsplanen för väg 25 som vann laga kraft 2015. Den gång- och cykelvägen som tidigare föreslagits är inte inkluderad i den planen. Ändringsplanen för gång- och cykelväg mellan Skeen och Annerstad överklagades till regeringen som nu har beslutat att godkänna överklagandet. Arbeten som ingår i denna ändringsplan kommer alltså inte genomföras.