Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg med viltskyltar

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket planerar för att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad med byggstart 2020. Vi planerar också att sätta upp viltstängsel längs sträckan.

Aktuellt

Trafikverket planerar för att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad med byggstart 2020 enligt den arbetsplan som vann laga kraft 2015.

Ändringsplanen för gång- och cykelväg mellan Skeen och Annerstad fastställdes i december 2018, men har överklagats till regeringen som nu ska lämna beslut i frågan.

Nu pågår lantmäteriförrättningar för enskilda vägar och ledningar som berörs av ombyggnaden.

Så här bygger vi vägen

Sträckan byggs om till en mötesfri väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån. För att skapa omkörningsfält behöver väg 25 breddas på delar av sträckan. Sidoområdet röjs från fasta hinder till exempel sten och träd där sidoräcke inte sätts upp. Sammanhängande viltstängsel sätts i skogsmark.

Sträckan mellan Boasjön-Annerstad är cirka 11 kilometer lång och vägen är idag 9 meter bred på större delen av sträckan. Anledningen till ombyggnaden är att flera svåra olyckor har inträffat på sträckan.