Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart år 2022. Ett prioriterat område är arbetet med att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Samtidigt som arbetet pågår i de norra delarna sker det arbeten längs andra delar på sträckan.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det.

Aktuellt

Mellan den 11 november och den 24 november 2019 är avfarten i norrgående riktning vid trafikplats Hallsjö avstängd. Du som trafikant får ta avfarten i trafikplats 81 Lagan alternativt avfarten i trafikplats 83 Toftaholm istället. Under tiden lägger vi ner en trumma under avfarten och tätar diken.

Mellan den 25 november och den 3 december (v 48-49) 2019 är E4 i norrgående riktning mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö avstängd. Då leder vi om trafiken mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö via väg 557 gamla riksettan och Värnamovägen genom Lagan. Det gäller trafik i norrgående riktning. Under tiden lägger vi ner en trumma under vägen, tätar diken och sätter upp räcken.

Vi kommer att ha flaggvakter på samma sätt som vid förra omledningen under v 48-49:

A. Alla skolelever boende i Lagans tätort, norr om Värnamovägen/väster om Vittarydsvägen hänvisas till gång/cykelväg/tunnel från Sandåsgatan.

B. Alla skolelever boende i Lagans tätort, norr om Värnamovägen/öster om Vittarydsvägen hänvisas till gång/cykelväg/övergångsställe vid Åbrinken/Kraftverket – Trafikverkets flaggvakt.

Tider för Trafikverkets flaggvakt vecka 48/49:

A.   Måndag – fredag

B. kl. 7.00-8.00, 12.00-13.00, 14.00-17.00 

Omledning av trafik med farligt gods

Trafik med farligt gods leds om mellan Lagan och Hallsjö. Omledningen gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 31 december 2019.
 
Trafiken leds om via väg 557 och Värnamovägen genom Lagan vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn.

 

Arbete under oktober 2019?

Under oktober har det fortsatt varit fokus på arbetet inom Bergaåsens vattenskyddsområde på grund av dess sårbarhet vid eventuella olyckor. Mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm finns ca 30 maskiner som arbetar kontinuerligt med diverse uppgifter. Hastigheten mellan dessa trafikplatser är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Farligt gods leds om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö via väg 557.

Utanför vattenskyddsområdet pågår det förhållandevis mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, stubbfräsning, utbyte av viltstängsel och skogsavverkning. Inom vattenskyddsområdet har det satts upp ca 2,5 km mittbarriär i betong. Detta innebär att ca 2,5 km väg är färdigställd med avvattningsränna, högkapacitetsräcken, mittbarriär, täta diken och asfalt. Asfalten inkluderar inte slitlager som läggs på inom snar framtid.

Eftersom entreprenören har färdigställt ca 2,5 km väg (västra sidan) har trafiken flyttats över från den östra sidan till den västra sidan för att möjliggöra färdigställandet av ytterligare 2,5 km väg (östra sidan). Detta gäller från den gamla rastplatsen (Laganrasten) upp till trafikplats Hallsjö.

Arbetet med broarna 437 (norr om Laganrasten) och 514 (trafikplats Hallsjö) är i full gång vilket kan ses från vägen. Broarna ska breddas för att kunna klara motorvägens nya utformning. Inom 2-3 månader beräknas dessa vara färdiga. Bro 520, ca 5 km norr om trafikplats Hallsjö, har rivits.

Entreprenören vädjar till alla trafikanter att sänka hastigheten och visa hänsyn till medtrafikanterna men också till arbetarna på bygget. Entreprenören önskar även att trafikanterna ska följa omkörningsförbudet som rådet mellan trafikplats Lagan och trafikplats Toftaholm och absolut inte korsa heldragna linjer eftersom det kan medföra ökad risk för olyckor.