Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Aktuellt

27 september-8 oktober leds trafiken om från E4 via ramperna i trafikplats Lagan

Trafiken leds om via ramper i både norr och södergående riktning på E4. I korsningen med väg 557 regleras trafiken i rondeller. Detta innebär att det blir mer trafik än vanligt i trafikplats Lagan och väg 557. Vi hoppas att du har förståelse för detta och att du som trafikant visar hänsyn.

Genom att E4 under trafikplatsen tillfälligt stängs av kan vi riva den gamla bron och göra höjdjusteringar på vägen under trafikplatsen.

Avstängda vägar

Bredmadsvägen planeras vara avstängd till 30 september. Under tiden breddar vi den befintliga bron. Gång- och cykelvägen norr om Bolmstadstadsvägen mellan Klockaregårdsgatan och Näsvägen (med tunnel under E4) är avstängd till den 30 november. Under tiden river vi den befintliga bron och bygger en ny bro. Trafiken leds om via förbiledning.

5 delsträckor

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart i slutet på 2022. Ett prioriterat område har varit att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder.