Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart år 2022. Ett prioriterat område är arbetet med att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Samtidigt som arbetet pågår i de norra delarna sker det arbeten längs andra delar på sträckan.

Aktuellt

Omledning av trafik i söder- och norrgående riktning

Mellan den 30 september – 4 oktober leder vi om trafiken från E4 till väg 557. Det gäller trafik i söder- och norrgående riktning mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Toftaholm. Under tiden river vi en bro och anpassar kraftledningar till nya vägen.

Trafiken leds om via väg 557 vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Vi hoppas att du har förståelse för detta och att du som trafikant visar hänsyn.

Omledning av trafik med farligt gods

Trafik med farligt gods leds om mellan Lagan och Hallsjö. Omledningen gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 1 november 2019.
 
Trafiken leds om via väg 557 och Värnamovägen genom Lagan vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn.
 
 

Nu arbetar vi med detta

 

Semestertiderna lider mot sitt slut och entreprenören har åter fått sin fulla arbetsstyrka tillbaka. Mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm kan upp till 20–30 maskiner synas till väster och öster om vägen. Hastigheten mellan dessa trafikplatser är sänkt till 70 km/h och endast 1 körfält är öppet i varje riktning. Farligt gods leds om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö via väg 557.

Det är fortsatt fokus på arbetet inom Bergaåsens vattenskyddsområde på grund av dess sårbarhet vid eventuella olyckor. Asfalteringsarbetet är nu påbörjat och den nya vägen börjar ta form. Ca 1 kilometer väg har asfalterats och ca 1 kilometer kommer inom 2-3 veckor. Vägens nya bredd och utformning syns tydligt från alla håll och kanter. Inom några veckor planerar entreprenören att sätta upp permanenta skyddsräcken.

Entreprenören fortsätter sitt arbete med att täta dikena och slutföra avvattningsrännan vid vägens mitt. Utläggning av bär- och förstärkningslager pågår för fullt för att förbereda inför kommande asfaltering. Utanför vattenskyddsområdet pågår det förhållandevis mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, stubbfräsning, utbyte av viltstängsel och skogsavverkning.

Arbetet med de första broarna 437 (norr om Laganrasten) och 514 (trafikplats Hallsjö) är påbörjat. Broarna ska breddas för att kunna klara motorvägens nya utformning. Inom 3 – 4 månader beräknas dessa vara färdiga.

Hittills har arbetet och trafikhanteringen varit relativt bra utan större olyckor och förhoppningsvis fortsätter i samma riktning. Entreprenören är tacksam för alla trafikanter som sänker hastigheten och visar hänsyn för det omfattande arbete som pågår längs med vägen.