Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart år 2022. Ett prioriterat område är arbetet med att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Samtidigt som arbetet pågår i de norra delarna sker det arbeten längs andra delar på sträckan. 

Läs mer om delsträckorna och när de ska vara klara!

Omledning av trafik från E4 via trafikplats Lagan mellan 14-22 september

Bygget av den nya bron i trafikplats Lagan är påbörjad. Den byggs söder om den gamla och blir klar våren 2021.  Nu är arbetet inne i ett skede då trafiken måste ledas om.

Mellan 14-22 september leder vi om trafiken från E4 via trafikplats Lagan. Det innebär att trafiken i bägge riktningar på E4 åker upp i avfartsramperna i trafikplatsen för att sedan köra upp i trafikplatsen och ner igen på påfartsrampen till E4.

Trafik som korsar trafikplatsen från väg 557 i östlig och västlig riktning har väjningsplikt framför trafik från E4. Det innebär att det kan ta längre tid att ta sig igenom trafikplatsen speciellt under rusningstrafik kväll, morgon och helger. Detta kommer i viss mån även att påverka trafik till och från Laganland. 

Under tiden vi leder om trafiken gör vi förberedande arbete där vi bland annat bygger en broställning och justera vägen höjd.

Den nya rastplatsen Lagan i trafikplatsen beräknas öppna i månadsskiftet oktober/november.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det. Vid plötsliga stopp eller olyckor tänk på att släppa fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!