Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart år 2022. Ett prioriterat område är arbetet med att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Samtidigt som arbetet pågår i de norra delarna sker det arbeten längs andra delar på sträckan. 

Läs mer om delsträckorna och när de ska vara klara!

Läs mer om pågående arbete här!

Vi leder om trafiken på E4

Mellan den 10 - 15 mars 2020 leds trafiken om mellan trafikplats Ljungby Norra och trafikplats Lagan. Detta sker i norrgående riktning och via vägarna 25, 568 och 616, se karta.

Trafikanter och närboende

Trafiken leds om via Lagan vilket innebär att det blir mer trafik än vanligt på den vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn. Trafikvakter finns på plats i Lagans centrum och vid kosningen väg 568/557. Detta gäller under dagtid mellan k.l 06.00-18.00.

Det här gör vi under tiden

Vi river ner befintligt vajerräcke, fräser, asfalterar och sätter upp skyddsbarriärer. Tänk på att respektera skyltningen på E4 både för er egen säkerhet men också för de som arbetar i projektet.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det.

Vid plötsliga stopp eller olyckor tänk på att släppa fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!