Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fastställelsehandling, vägplan för ombyggnad av E4 delen Kånna-Lagan.

E4, delen Kånna-Lagan, innehållsförteckning (pdf-fil, 84,6 kB)

E4, delen Kånna-Lagan, plankartor (pdf-fil, 9 MB)

E4, delen Kånna-Lagan, orienteringskarta (pdf-fil, 219 kB)

E4, delen Kånna-Lagan, planbeskrivning (pdf-fil, 2,5 MB)

E4, delen Kånna-Lagan, samrådsredogörelse (pdf-fil, 591,1 kB)

E4, Ljungby-Toftanäs, miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 12,6 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, översiktskarta (pdf-fil, 6,4 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerutredning nollalternativ (pdf-fil, 7,9 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerutredning (pdf-fil, 2,9 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerutredning ombyggnadsförslag med bullerskydd (pdf-fil, 8 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerutredning ombyggnadsförslag utan bullerskydd (pdf-fil, 6,7 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, fasadinventering (pdf-fil, 4,5 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerstörda fastigheter (pdf-fil, 32,6 kB)

E4, Ljungby-Toftanäs, biotopskyddsobjekt (pdf-fil, 3 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 575,6 kB)

E4, delen Kånna-Lagan, fastighetsförteckning (pdf-fil, 328,1 kB)

E4, delen Kånna-Lagan, ritningsförteckning (pdf-fil, 50,8 kB)

E4, delen Kånna-Lagan, illustrationskartor (pdf-fil, 16,9 MB)

E4, delen Kånna-Lagan, typsektioner (pdf-fil, 2 MB)

E4, delen Kånna-Lagan, samrådsredogörelse (pdf-fil, 591,1 kB)

E4, Ljungby-Toftanäs, gestaltningsprogram (pdf-fil, 8,1 MB)

E4, delen Kånna-Lagan, berörda kommunala planer (pdf-fil, 797,4 kB)