Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fastställelsehandling, vägplan för ombyggnad av E4 delen Lagan–Toftaholm.

E4, delen Lagan-Toftaholm, innehållsförteckning (pdf-fil, 84,6 kB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, plankartor (pdf-fil, 12 MB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, orienteringskarta (pdf-fil, 219 kB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, planbeskrivning (pdf-fil, 2,8 MB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, översiktsplan och profil (pdf-fil, 6,5 MB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, samrådsredogörelse (pdf-fil, 591,1 kB)

E4, Ljungby-Toftanäs, miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 13 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 1, bullerutredning nollalternativ (pdf-fil, 8 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 2, bullerutredning (pdf-fil, 2,9 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 2, bullerutredning ombyggnadsförslag med bullerskydd (pdf-fil, 8 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 2, bullerutredning ombyggnadsförslag utan bullerskydd (pdf-fil, 6,7 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 2, fasadinventering (pdf-fil, 4,5 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, mkb, bilaga 3 (pdf-fil, 3 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, bullerstörda fastigheter (pdf-fil, 32,6 kB)

E4, Ljungby-Toftanäs, Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 575,6 kB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, fastighetsförteckning (pdf-fil, 420 kB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, ritningsförteckning (pdf-fil, 68 kB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, illustrationskartor (pdf-fil, 13 MB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, typsektioner (pdf-fil, 2 MB)

E4, Ljungby-Toftanäs, gestaltningsprogram (pdf-fil, 8,1 MB)

E4, delen Lagan-Toftaholm, berörda kommunala planer (pdf-fil, 797,4 kB)