Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologiska undersökningar

Under 2016 genomförde Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum arkeologiska förundersökningar längs E4:an vid Ljungby.

Fyra plaster har föreslagits som intressanta att gå vidare med till en slutundersökning. Där har bland annat hittats boplatser och en stensättning. Arkeologiska slutundersökningar påbörjades hösten 2017.

Ny och viktig kunskap om stenåldern

Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum har genomfört arkeologiska undersökningar längs E4 vid Ljungby. Arbetet med att analysera resultatet av fynd och fornlämningar pågår men vi kan redan nu konstatera att undersökningarna har bidragit men ny och viktig kunskap om de människor som levt och bott i området under stenåldern.

Ljungby

Utanför Ljungby stad strax intill den sänkta Näsasjön undersöktes delar av en boplats från slutet av jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr med slaget stenmaterial i flinta. Här påträffades också eldstäder och gropar från slutet av bronsålder och början på järnåldern ca 750 f.Kr–200 e.Kr. Extra intressant var även två så kallade stensättningar, flacka stenfyllda gravar, som dock visade sig sakna mänskliga kvarlevor och kan därför representera spår efter någon annan form av rituell aktivitet.

Berga

Några hundratal meter norr om pallfabriken i Lagan undersöktes lämningarna efter en tillverkningsplats från mellersta jägarstenåldern ca 6000–5500 f.Kr. Lämningarna utgörs av närmare 500 flintor, som ligger samlade runt en eldstad. Lämningarna utgör en ögonblicksbild av en plats där man tillverkat stenredskap. Förkolnade hasselnötsskal i eldstaden visar på en del av kosthållet.

Dörarp

Väster om E4 vid bron över Lagan fanns lämningar från två olika delar av jägarstenåldern. De äldsta lämningarna är bland de äldsta man hittar i det småländska inlandet och dateras till ca 7000 f.Kr. Lämningarna är sannolikt rester av en lägerplats efter tillfälliga besökare från kusten.
Längre norrut, där E4an passerar över Toftaån undersöktes en lokal med lämningar från flera förhistoriska perioder. Fyndmaterialet är stort, ett par tusen bitar flinta. De äldsta lämningarna utgörs av tvärpilar och spår efter mikrospånstillverkning, vilka tillhör den yngre jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr.

Vid undersökningen framkom också fyndmaterial från den yngsta bondestenåldern ca 2000 f.Kr. Bland fynden finns pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik. Fynden visar inte bara på olika hantverk som keramik och redskapstillverkning. Den dekorerade keramiken ger en inblick i den tidens formspråk och de brända yxorna om olika former av ritualer
På platsen finns också lämningar efter järnframställning, i form av slagg. Järnframställning kan vara från förhistorisk eller historisk tid, vi väntar fortfarande på en närmare datering.

Arkeologiska rapporter hittar du här!