Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bergaåsens vattentäkt, broar och mittbarriärer

Arbetet med att skydda vattentäkten under byggtiden är viktigt. Den förser ungefär 70 000 invånare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Skydd av Bergaåsens vattentäkten

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Det gör vi genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och högkapacitetsräcke som klarar en påkörning av tunga fordon. Under byggtiden är det inte tillåtet att köra farligt gods på E4 genom vattentäkten.

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar och mittbarriärer

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; bland annat en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4. Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.