Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Läs mer om trafikplatserna

Här kan du läsa om hur vi bygger trafikplatserna längs sträckan.

  • Trafikplats 82, Hallsjö - Här byggs det nya ramper på västra sidan längre norrut i förhållande till den nuvarande. Den befintliga bron breddas. Arbetet startade hösten 2019 och blev klart hösten 2020. Mindre arbete återstår innan trafikplatsen är helt klar.
  • Trafikplats 81, Lagan - Rastplatsen Laganrasten som ligger mellan Lagan och Hallsjö försvinner och den nya rastplatsen byggs väster om E4 i anslutning till Trafikplats Lagan. Den får en parkering för lastbilar och en parkering för övriga trafikanter. I trafikplats Lagan byggs det nya ramper för av- och påfarter. I anslutning mot väg 557 blir det en utformning med "droppar". Det blir också nya busshållplatser på påfartsramperna och det blir en samåkningsparkering vid rastplatsen. Det byggs en ny bred bro över E4 som ger utrymme för gående och cyklister. Området vid trafikplatsen utformas som terrasser med gabionmurar. Arbetet med rastplatsen blev klart december 2020 och därefter färdigställs trafikplatsen och den nya bron över E4 under sommaren 2021.
  • Trafikplats 80, Ljungby norra - Trafikplatsen behålls till stora delar, men det blir en ny ramp för påfart söderut. Övriga ramper byggs om i mindre omfattning. Anslutningen till väg 25 blir i form av "droppar". Nuvarande bro behålls. Ombyggnaden startade våren 2021 och planeras bli klar i slutet på 2022.
  • Trafikplats 79, Ljungby södra - Byggs om en hel del men nuvarande bro behålls. Det byggs nya ramper för av- och påfarter. Där dessa ansluts till väg 25 byggs så kallade "droppar ". Dessutom byggs det en ficka för varje avfartsramp, som är tänkta för trafikkontroller. Området i trafikplatsen byggs i terrasser med gabionburar; burar ofta formade som boxar eller cylindrar och som fylls med sten. Ombyggnaden startar hösten 2021 och beräknas bli klar i slutet på 2022.